Расписан Јавни оглас за додјелу локација за привремено заузимање јавне површине у сврху постављања билборда путем лицитације

 

На основу члана 31. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 7/13), члана 20. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 5/14, 2/16 и 3/17) и Одлуке о расписивању јавног огласа, број: 01- 475-23/20 од 07.12.2020. године, начелник општине Мркоњић Град, расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за додјелу локација за привремено заузимање

 јавне површине у сврху постављања билборда

путем лицитације - достављањем писмених понуда

 

1. Расписује се јавни оглас за додјелу сљедећих локација за привремено заузимање јавне површине у сврху постављања билборда:

 

- на парцели 1494/1, л.н. 222/11, к.о. Мркоњић Град 1 ( код сточне пијаце)

- на парцели бр. 1485/1, л.н. 222, к.о. Мркоњић Град 1 ( код моста у насељу Ријека)

- на парцели број: 1918/1, л.н. 502/10, к.о. Мркоњић Град 2 ( код аутобуске станице)

- на парцели бр. 463, л.н. 1170, к.о. Мркоњић Град 2 ( код Основног суда)

 

2. Право учешћа на лицитацији имају правна лица и самостални привредници, регистровани за обављање дјелатности у Републици Српској и БиХ. Рјешење о регистравији прилаже се уз пријаву на јавни оглас.

 

3. Закуп траје 5 година.

 

4. Корисник јавне површине дужан је поставити билборде у складу са урбанистичко-техничким условима утврђеним у одобрењу које издаје орган управе надлежан за просторно планирање и комуналне послове Општине Мркоњић Град.

 

5. Почетна цијена закупнине износи 2,50 КМ /1м2, мјесечно.

 

6. Годишња накнада за постављање билборда износи 50,00 КМ /1м2 рекламне површине у I и III зони, а 70% у II зони, коју је корисник јавне површине дужан да плати унапријед за годину дана.

 

7. За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити износ од 10% од почетне цијене закупнине за период од 5 година, с позивом на врсту прихода 722412, шифра општине 067, на један од сљедећих жиро рачуна:

 

-          5620990001339870, НЛБ банка,

-          5710600000090540, Комерцијална банка,

-          5552000047418659, Нова банка.

 

 

 

 

 

8. Понуда мора садржавати:

- податке о понуђачу,

- назнаку локације за коју се понуђач пријављује,

- цијену коју понуђач нуди.

 

9. Закуп јавне површине додијелиће се учеснику лицитације који понуди највиши износ закупнине по 1м2, мјесечно.

 

10. Понуде се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли и на сајту Општине Мркоњић Град, у затвореној коверти на адресу: ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД – Комисији за спровођење поступка јавног огласа за додјелу локација, улица Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, 70260 Мркоњић Град, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“.

 

11.  Отварање понуда извршиће овлаштена Комисија у сали за састанке Општине Мркоњић Град, дана 25.12.2020. године у 11,00 часова. Учесници Јавног огласа могу присуствовати отварању понуда.

 

                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                           Дивна Аничић

 

 

 

 

 

 

 

  • 9.12.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD