Ј А В Н И П О З И В

Ј А В Н И П О З И В

за подношење захтјева за одобравање кредита по основу општинских подстицајних Програма

I)    Програм за подстицај развоја Малих и средњих предузећа и предузетника у      

       2008.години

За кредитна средства могу конкурисати сва правна и физичка лица која испуњавају услове дефинисане Програмом за подстицај развоја МСП и предузетништва на подручју општине Мркоњић Град.

Кредитна средства ће бити одобравана по следећим условима:

Mинималан износ 30.000,00 КМ;

Период отплате: до 60 месеци (грејс период до 12 мјесеци, урачунат у период отплате);

Каматна стопа: 4% годишње.

Намјена кориштења кредитних средстава:

Проширење постојећих и изградња нових производних капацитета;

Куповина машина, опреме и других средстава за рад;

Набавка доставних возила.

 

II)  Програм за подстицај развоја пољопривреде у  2008.години

1.  За кредитна средства за подстицај развоја пољопривреде могу конкурисати

     индивидуални и регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају  

     услове дефинисане Програмом за подстицај развоја пољопривреде на подручју

     општине Мркоњић Град.

2.  Кредитна средства ће бити одобравана по следећим условима:

     -  Износ кредита: - индивидуални пољопривредни произвођачи: од 5.000,00-10.000,00 КМ;

                                   - регистровани пољопривредни произвођачи: од 20.000,00-100.000,00 КМ;

     -   Период отплате: до 48 мјесеци за индивидуалнe пољопривредне произвођаче односно  

          до 60 мјесеци за регистроване пољопривредне произвођаче;

     -   Грејс период: 6 мјесеци за индивидуалне пољопривредне произвођаче, односно 12    

          мјесеци за регистроване пољопривредне произвођаче;

     -   Каматна стопа: 3,5% годишње (за обе категорије корисника).

3.   Намјена кориштења кредитних средстава:

     -   Набавка музних крава;

     -   Набавка крмача назимица;

     -   Набавка конзумних носиља и товних пилића;

     -   Набавка оваца и коза;

     -   Изградња пољопривредних објеката;

     -   Куповина пољопривредне механизације.

 

    Општина Мркоњић Град обавјештава свa заинтересована МСП, предузетнике и пољопривредне произвођаче да захтјев за кредитна средства могу поднијети у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, ул Светог Саве (Дом културе). Позив остаје отворен до 07.04.2008.године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у порсторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257 (или Web-site: www.dammg.org).

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

         Зоран Тегелтија  • 19.3.2008. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD