КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА.

Обавјештавамо све студенте који су конкурисали за додјелу стипендија Општине Мркоњић Град у школској 2011/2012.години да су коначни резултати конкурса објављени 18.01.2012. године на огласној табли Општине као и на web сајту www.mrkonjic-grad.rs.ba. Сви студенти који су поднијели захтјев за додјелу стипендија, а испуњавају услове конкурса остварили су право на стипендију. Потписивање Уговора о стипендирању са студентима који су остварили право на стипендију одржаће се 27.01.2012. године у 14 часова у скупштинској сали општине Мркоњић Град. Крајњи рок за потписивање уговора је 15.02.2012. године. Студенти који до тог рока не потпишу Уговор сматраће се да су одустали од захтјева за додјелу стипендије. Такође, студенти треба лично да потпишу Уговор о стипендирању. Молимо све студенте да обавезно присуствују потписивању Уговора.

КРИТЕРИЈУМ 1. Студенти који су примали стипендију у школској 2010/2011. години, а редовно су уписали наредну годину студија. Конкурисала су 103 кандидата, 99 испуњава услове кoнкурса, док 4 студента не испуњавају услове конкурса.Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму  можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 2. Студенти који имају просјек 9 и више за све године студија: Конкурисало је 9 кандидата,а свих 9 студента испуњавају услове конкурса, а 1 студент је остварио стипендију код другог даваоца.Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму  можете погледати овдје

KРИТЕРИЈУМ 3. Студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, а први пут уписују прву годинуУкупно је поднешено 22 захтјева, од тога услове конкурсе испуњава 19 студената, а 3 кандидата не испуњава услове конкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму можете погледати овдје

КРИТЕРИЈУМ 4.Студенти дефицитарних занимања. Укупно је поднешено 15 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 12 студената, а 3 студента неиспуњава услове конкурса. Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 5. Студенти друге и виших година студија по основу материјално – финансијског стања и просјека оцјена. Укупно је поднешено 85 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 78 студената, а 7 студента не испуњавају услове конкурса

Студенти који по овом критеријуму добијају стипендију  можете погледати овдје

КРИТЕРИЈУМ 6. Студенти који имају статус ППБ и РВИ од I-IV категорије. Укупно је поднешено 38 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 37 студената док 1 студент неиспуњава услове конкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

КРИТЕРИЈУМ 7. Студенти без оба родитеља. Поднесен и одобрен један захтјев.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје


 Износ мјесечне стипендије за све године студија је 120 КМ, изузев за студенте који имају статус  ППБ и РВИ од I-IV категорије чији износ је 150 КМ, и студената који студирају машински факултет, физику и математику, чије стипендије износе 180КМ.

  • 18.1.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD