У петак 2. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

У петак 26. фебруара 2021. године  у згради општине Мркоњић Град – кино сала, са почетком у 10.00 часова одржаће се 2. сједница Скупштине општине Мркоњић Града. На дневном реду наћи ће се 45 тачаке.

                                                  Дневни ред

1.      Разматрање и усвајање Извода из записника са 1. Конститутивне сједнице Скупштине општине Мркоњић Град, одржане дана 30.12.2020. године.

 

2.      Извјештај о раду Скупштине општине Мркоњић Град за 2020. годину.

 

3.      Приједлог Програма рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2021. годину.

 

4.      Нацрт Одлуке о усвајању  Буџета општине Мркоњић Град за 2021. године. 

 

5.      Нацрт Одлуке   о извршењу Буџета општине Мркоњић Град за 2021. годину

 

6.      Приједлог Одлуке о утврђивању стопе за опорезивање непокретности на територији општине Мркоњић Град за 2021. годину.

 

7.      Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Мркоњић Град за 2021. годину.

 

8.      Приједлог Одлуке о просјечној, коначној, грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020. години.

 

9.      Приједлог Одлуке о измјени дијела Регулационог плана подручја „Подоругла“ у Мркоњић Граду.

 

10.  Приједлог Одлуке о додјели у закуп пословних простора у власништву општине Мркоњић Град.

 

11.  Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја општине Мркоњић Град 2014-2024. године у 2019. години.

 

12.  Приједлог Одлуке о стипендирању студената првог циклуса на високошколским установама у школској 2020/2021. години.

 

13.  Приједлог Одлуке о стипендирању ђака основних и средњих школа без оба родитеља.

 

14.  Приједлог Одлуке о бесплатном превозу ученика на подручју општине Мркоњић Град.

 

15.  Приједлог Одлуке о додјели новчане награде студентима генерације I циклуса студија.

 

16.  Приједлог Одлуке о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја општине Мркоњић Град.

 

17.  Приједлог Одлуке о додјели једнократне новчане помоћи докторантима са подручја општине Мркоњић Град.

 

18.  Приједлог Одлуке о прихватању иницијативе за покретање припремних активности на реализацији пројекта стамбеног збрињавања младих брачних парова у Мркоњић Град.

 

19.  Приједлог Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске.

 

20.  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за расписивање јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе.

 

21.  Приједог Одлуке о утврђивању критеријума за расписивање јавног конкурса за избор 1 члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Јован Рашковић“ Мркоњић Град.

 

22.  Приједог Одлуке о утврђивању критеријума за расписивање јавног конкурса за избор 1 члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град.

 

23.  Приједлог Рјешења о разрјешењу одборника који ће присуствовати закључењу брака на подручју општине Мркоњић Град.

 

24.  Приједлог Рјешења о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака на подручју општине Мркоњић Град.

 

25.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа Скупштине општине  Мркоњић Град.

 26.  Приједлог Рјешења о именовању Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа Скупштине општине Мркоњић Град.

27.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за омладину Скупштине општине Мркоњић Град.

 

28.  Приједлог Рјешења о именовању Комисије за за омладину Скупштине општине Мркоњић Град.

 

29.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу и вјерска питања Скупштине општине Мркоњић Град.

 

30.  Приједлог Рјешења о именовању Одбора за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу и вјерска питања Скупштине општине Мркоњић Град.

 

31.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за заштиту људских права, равноправност полова, друштвени надзор и представке Скупштине општине Мркоњић Град.

 

32.  Приједлог Рјешења о именовању Одбора за заштиту људских права, равноправност полова, друштвени надзор и представке Скупштине општине Мркоњић Град.

 

33.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за здравље Скупштине општине Мркоњић Град.

 

34.  Приједлог Рјешења о именовању Одбора за здравље Скупштине општине Мркоњић Град.

 

35.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Савјета за спорт Скупштине општине Мркоњић Град.

 

36.  Приједлог Рјешења о именовању Савјета за спорт Скупштине општине Мркоњић Град.

 

37.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Савјета за културу Скупштине општине Мркоњић Град.

 

38.  Приједлог Рјешења о именовању Савјета за културу Скупштине општине Мркоњић Град.

 

39.  Приједлог Рјешења о именовању замјеника начелника општине Мркоњић Град.

 

40.  Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Мркоњић Град.

 

41.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Мркоњић Град.

 42.  Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника одјељења за привреду и финансије.

43.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника одјељења за привреду и фнансије.

 

44.  Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности.

 

45.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО

Стевица Еремија

 

 

 

 

 

  • 24.2.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD