ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД

Општински подстицајни Програми за развој пољопривреде и Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села била је тема састанка које је организовала Општина Мркоњић Град и Агенција за привредни развој за пољопривредне произвођаче са подручја општине Мркоњић Град. Циљ састанка је упознавање пољопривредних произвођача са условима и начином остваривања права по основу Програма подстицаја развоја пољопривреде општине Мркоњић Град, за шта је Општина у буџету обезбиједила 370 хиљада марака, од чега 270 хиљада за кредитни Програм за пољопривредне произвођаче и 100 хиљада за Програм суфинансирања активности пољопривредних произвођача.

 

О условима и начину кредитирања пољопривредника говорио је Томислав Тодоровић, директор Агенције за привредни развој који је рекао да су средства за кредитирање намијељена за набавку музних крава, крмача назимица, конзумних носиља и товних пилића, оваца, коза, изградњу пољопривредних објеката и куповину пољопривредне механизације. За пољопривредне предузетнике минималан износ кредита је 20, а максималан 100 хиљада марака, док се за индивидуалне пољопривредне произвођаче износ креће од 5.000 до 10 хиљада марака.
Каматна стопа за кредите износи 3,5 одсто, а кредити ће се реализовати путем Комерцијалне банке у Мркоњић Граду. Рок враћања кредита за предузетнике је до 60 мјесеци , уз грејс период до 12 мјесеци, а за индивидуалне пољопривредне произвођаче до 48 мјесеци уз грејс период до 6 мјесеци.
За сва средства могу конкурисати пољопривредни произвођачи који посједују земљу и пољопривредне објекте и да су уписани у судски регистар пољопривредних газдинстава, као и да имају задовољавајући производни бонитет -за говедарство минимално 5 музних крава, за свињогојство 5 супрасних крмача или 20 товних свиња, за передарство 300 конзумних носиља или 500 товних пилића, минимално стадо до 50 оваца или коза за овчарство и козарство и за воћарство минималну површину воћњака од 0.25 хектара.
Овим Програмом 100 хиљада марака биће утрошено за суфинансирање активности пољопривредних произвођача, од чега 50 хиљда за подршку побољшању квалитета пољопривредне производње (средстав за суфинансирање формирања репроцентара за репродукцију свиња и крава, набавка лактофриза, канти за пријем млијека и др), 30 хиљада та подршку покретању прерађивачких капацитета за пољопривредне производе (набавка опреме која је саставни дио пројекта који се односе на погоне за прераду примарних пољопривредних производа) и 20 хиљада марака за подршку формирању земљорадничке задруге.

  • 19.3.2008. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD