НАРЕДБА о измјени Наредбе број: 01-81-10/21 од 05.03.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/15) и члана 66. и 87. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 10/17), а у вези са Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 70-1/21 од  11.03.2021. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,Начелник општине доноси

                                                         Н А Р Е Д Б У

1. У Наредби којом се регулишу јавна окупљања и рад трговинских и других објеката на територији општине Мркоњић Град, број: 01-81-10/21 од 05.03.2021. године, тачка 1. мијења се и гласи:

„1. У циљу провођења вандредних мјера за спречавање и сузбијање  заразних болести,  те заштите и спасавање становништва, до 18.03.2021 године, на подручју општине Мркоњић Град, забрањују се:

-    сва јавна окупљања у групама већим до 50 лица ,

- сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе) ,

- организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће“.

 2. Тачка 2. мијења се и гласи:

  „2. До 18.03.2021. године забрањују се организовање рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста,осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих“.

3.Тачка 3. мијења се и гласи:

„3.  До 18.03.2021. године, ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:

-   свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),

            -   спортским кладионицама, и

            - субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)“.

 

4. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.        

 

  • 12.3.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD