У петак 3. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

У петак 26. марта  2021. године  у згради општине Мркоњић Град –  скупштинска сала , са почетком у 10.00 часова одржаће се 3. сједница Скупштине општине Мркоњић Града. На дневном реду наћи ће се 30 тачака.

                                                  Дневни ред

 

                                                                              

1.  Усвајање Извода из записника са 2. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град, одржане дана 26.02.2021. године,

2.      Приједлог Програма рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2021. годину,

3.      Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Мркоњић Град за 2021. годину,

4.     Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Мркоњић Град за 2021. годину,

5.      Приједлог Одлуке о комуналним таксама,

6.  Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним таксама,

7.  Приједлог Одлуке о приступању изради регулационих планова у обухвату Зонинг плана подручја посебне намјене Туристичко-рекреативног центра „Балкана“ у  Мркоњић Граду,

8.    Приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде измјене дијела Регулационог плана подручја „Подоругла“ у  Мркоњић Граду,

9.     Приједлог Одлуке о увођењу система противградне заштите на подручју општине Мркоњић Град,

10. Приједлог Одлуке о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Мркоњић Град,

11.  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Мркоњић Град,

12.  Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада за 2020. годину,

13. Извјештај о рјешавању управних предмета у Општинској управи општине Мркоњић Град за 2020. годину,

14.  Извјештај о раду инспекцијских органа за 2020. годину:

 - Саобраћајни инспектор,

 - Инспектор за храну – здравствени инспектор,

 - Урбанистичко – грађевински инспектор,

                     - Ветеринарски инспектор

  - Тржишни инспектор,

15. Извјештај о раду ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Бараћи за школску 2019/2020. годину,

16.  Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава од концесионе накнаде за 2020. годину,

17.  Извјештај о реализацији Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2020. години,

18.  Извјештај о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2020. години,

19.  Информација о стању у области културе и информисања за 2020. годину на подручју општине Мркоњић Град,

20.  Информација о стању у области спорта, са финансијским извјештајем спортских клубова за 2020. годину,

21.  Информација о раду Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2020. годину,

22.  Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове  – Подручна јединица Мркоњић Град за 2020. годину,

23.  Информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за 2020. годину,

24.  Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Мркоњић Град за 2020. годину,

25.  Информација о снабдјевености електричном енергијом и стању електроенергетских објеката на подручју општине Мркоњић Град у 2020. години,

26.  Извјештај о раду Основног суда Мркоњић Град за 2020. годину,

27.  Приједлог рјешења о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на путевима општине Мркоњић Град,

28. Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Мркоњић Град,

29. Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Мркоњић Град,

30.  Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 1 (једног) члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град, из реда оснивача и 1 (једног) члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град.

 

                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                    Стевица Еремија, с.р.

Сједница Скупштине општине Мркоњић Град ће бити одржана у складу са мјерама прописаним од стране Републичког штаба за ванредне ситуације, уз поштовање мјера  прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 

 

 

 

 

  • 24.3.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD