Расписан Јавни позив за бањско- климатско лијечење за ППБ и РВИ

Обавјештавају се ратни војни инвалиди од I до X категорије и чланови породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске са подручја општине Мркоњић Град, да је Министарство рада и борачко – инвалидске заштите, дана 16.04.2021. године у "Гласу Српске" објавило Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 400 РВИ и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске у бањско - климатске здравствене установе. Позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

На Јавни позив могу се пријавити РВИ од I до X категорије и чланови ППБ са подручја општине Мркоњић Град којима је потребна медицинска, односно физикална рехабилитација  кроз бањско - климатско лијечење, односно рехабилитацију.

Право на бањску рехабилитацију у 2021. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације министарства у претекле три године, осим у случају ако нема пријављених других корисника.

Захтјев за бањско-климатску рехабилитацију се подноси у шалтер сали општине Мркоњић Град (шалтер број 2).

Уз захтјев је потребно приложити сљедeће доказе:

- Рјешење надлежног органа о статусу РВИ или члана ППБ са утврђеним припадајућим правима, уз  услов да је активни корисник,

-  Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,

- Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације не старији од 6. мјесеци од подношења захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве неће се разматрати и као такве ће одбацити.

На основу увида у приложену документацију која се тражи по објављеном Јавном позиву  Комисија ће спровести поступак и донијети одлуку о избору корисника за бањску рехабилитацију на основу критеријума наведених у Јавном позиву.

Право на бањско-климатску рехабилитацију  у 2021. години оствариће 7 корисника са подручја општине Мркоњић Град.

Јавни позив можете погледати овдје.             

 

  • 16.4.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD