ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОРИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

 Инспектори Одјељења за инспекцијске послове Административне службе општине Мркоњић Град обавили су током 2011. године 1307 инспекцијских прегледа. 

У оквиру овог Одјељења дјелује  6 инспекција: Тржишна, Здравствено-санитарна инспекција, Урбанистичко –грађевинска, Ветеринарска, Пољопривредна и Саобраћајна инспекција. 

Инспектори Одјељења за инспекцијске послове издали су 10 прекршајних налога, на основу којих су изречене новчане казне  у укупном износу од 6.650,00 КМ.

Према налозима Здравствено-санитарног инспектора у току 2011. године обављено 467 контрола.-објеката, намирница и лица која подлијежу санитарном надзору. 

У овом извјештајном периоду уништене су 104 намирнице у укупном износу од 4. 246,075 КМ.У периоду високих температура вршен је надзор у области промета: сладоледа, брзе хране, роштиљница и контрола рекреативне воде  у центру Балкана.

Истовремено по налогу Ветеринарског инспектора урађено је 375 контрола. Донешено је 99 рјешења по службеној дужности. Ријешени су и прекршајни налози из 2009 и 2010 године који су били предати на судско поравнање. Ван промета стављено је 1,7 кг. намирница животињског поријекла.Еутаназирано је 89 коња, обољелих од инфективне анемије копитара од т5ога 44 на подручју општине Мркоњић Град, а 35 у општини Рибник. Еутаназиран је један пас код којег је дијагностикована бјесноћа, затим америчка  гњилоћа –куга пчелињег легла у једном домаћинству које је уништено  спаљивањем  и закопавањем  39 кошница и друго. Ветеринарски инспектор је  радио и на узимању  узорака  за анализу  резидуа  у намирницама и производима  животињског поријекла. Узорци су узимани на  клаоницама, фармама, рибогојилишту, и маркетима.

Tржишни инспектор у протеклој години извршио је 215 контрола.

 У  склопу својих активности у области трговинеизвршено је 96 контрола, у област  промета услуга са 24 контроле, област угоститељства и туризма  са 82 контроле и  област  производње  са 13 контрола. Издато је и 9 прекршајних налога у вриједности  од 6.500 КМ.

Инспекција у области пољопривредне дјелатности извршила је 128 инспекцијских контрола и 31 обилазак са усменим упозорењима. Извршен је надзор над радом градске тржнице, контрола лактофриз станица за прикупљање млијека, промет сјеменског и садног материјала, контрола домаћих  животиња на фармама, надзор над прометом сточне хране, контрола  кориштења рибарског подручја.

Урбанистичко грађевински инспектор у области урбанизма и грађења извршио је 122 контроле. Од тога у 73 прегледа наређене су мјере за отклањање неправилности. Поднешена су  74 захтјева за легализацију бесправно изграђених  објеката. Идата су и ријешења о обустави  бесправне изградње објекта, рјешења о уклањању помоћних објеката и друга рјешења и записници  у оквиру  надлежности одјељења. У 2012. години Одјељење за инспекцијске послове ће радити у складу са донесеним Планом, односно обављаће редовне активности у областима из своје надлежности.

 

                                                                                                                                                         

  • 7.3.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD