ЈАВНИ КОНКУРС

 

Административна служба општине Мркоњић Град на основу члана 17. Закона о студентском стандарду (Сл. гласник  Републике Српске“ број 34/08) и члана 1. Одлуке о допунама Одлуке  о стипендирању студената у школској 2011/2012. Години  (Сл. гласник општине Мркоњић Град бр.2/12),  о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија за студенте првог циклуса студија, прве године студија из породица у којима студира троје и више студената

            Право на додјелу стипендије могу остварити студенти Јавних високошколских установама ако испуне прописане услове:

I Општи услови:

 1.  Да имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град најмање 24 мјесеца прије подношења захтјева по конкурсу;

2.  Да су уписани први пут на одговарајућу годину студија, као редовни студенти на високошколској установи;

3.   Да не примају стипендију од других даваоца стипендије;

4.      Да су уписани на високошколским установама у БиХ или Републици

Србији, изузев студената богословских студија који су уписали студије у иностранству по захтјеву Српске православне цркве.

5.      Да нису старији од 25 година живота.

II Посебни услови

Да су студенти прве године студија из породица у којима студира троје и више студената.      

Попуњен образац пријаве са потребним доказима о испуњавању општих и посебних услова, треба предати у Шалтер салу (шалтер број 2) Административне службе општине Мркоњић Град или путем поште на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I  Карађорђевића 1, са назнаком Комисији за додјелу стипендија. 

Уз пријаву за додјелу стипендија студенти требају приложити:

1.      Потврду о сталном мјесту пребивалишта (достављају сви кандидати);

2.      Увјерење да је први пут уписан, као редован студент на одговарајућу годину студија;

3.      Увјерење да су редовни студенти за остале студенте из породице;

4.      Копију прве стране индекса;

5.      Кућну листу;

  1. Изјаву да не примају стипендију од других даваоца стипендије (достављају сви кандидати);

7.      Копија текућег рачуна.

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог конкурса на огласној плочи општине.

Обрасци за подношење захтјева за стипендију, могу се преузети у Шалтер сали Административне службе Општине, а налазе се и на интернету, на официјелној страници општине Мркоњић Град www.mrkonjic-grad.rs.ba

Све информације се могу добити   на официјелној страници општине Мркоњић Град www.mrkonjic-grad.rs.ba, а додатна појашњења, на телефон Административне службе општине број: 051/220-920 (локал 61).

 

 

                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                                      

 

  • 12.3.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD