ПРИВРЕДНИЦИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА

ПРИВРЕДНИЦИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА

Општина Мркоњић Град обезбиједила је у буџету 300 хиљада марака за финансирање Програма подстицаја развоја малих и средњих предузећа и предузетника. О условима и начину кредитирања било је ријечи на састанку руководства општинске Агенције за привредни развој са привредницима са подручја мркоњићке општине.

Каматна стопа за кредите износи 4 посто годишње, а кредити ће се реализовати путем Комерцијалне банке у Мркоњић Граду.

- Средства за кредитирање намијењена су за проширење постојећих и изградњу нових производних капацитета, куповину машина, опреме и других средстава за рад и набавку доставних возила. Минималан износ кредита је 30 хиљада марака , а максималан износ није ограничен, изузев дјелатности трговине, угоститељства и услужног занатства- рекао је директор Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град Томислав Тодоровић.

Рок враћања кредита је до 60 мјесеци уз грејс период до 12 мјесеци.
Средства за кредитирање биће утрошена за обезбјеђивање кредита потенцијалним корисницима кроз давање депозита и гаранције, тако што је за производне дјелатности обезбијеђено 150 хиљада марака, 100 диљада за остале дјелатности и за младе предузетнике 50 хиљада марака.
Он је подсјетио да за кредитна средстава могу конкурисати привредници, који своју пословну дјелатност обављају на подручју општине Мркоњић Град, да за планирану инвестицију имају заокружену финансијску конструкцију, односно да докажу да из властитих средстава или других извора заједно са одобреним кредитним средствима могу у потпуности да рализују ту инвестицију и да уколико се ради о правном субјекту или самосталном предузетнику прихвата обавезу да до 50 хиљада марака одобреног кредита запосли једно, као и на сваких додатних 20 хиљада одобреног кредита преко овог износа још по једно незапослено лице, са евиденције незапослених Мркоњић Град.
У Програму за подстицај развоја малих и средњих предузећа 50 хиљада марака планирано је за суфинансирање активности пословних субјеката, кроз подршку развоју пословања привредних субјеката што подразумијева бесповртна средства за суфинансирање увођења техничких стандарда, а максимално пет хиљада марака по једном субјекту и за успостављање центра за обуке и преквалификацију.
Представљен је и Програм олакшица за унапређење пословања привредних субјекта. По овом програму предузећа и предузетници са подручја општине имају право на ослобађање од плаћања општинске административне таксе приликом регистрације пословне дјелатности, потпуно ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање фирме у првој години пословања, суфинансирање накнада и услуга за право прикључка на електро-енергетску мрежу у износу од 30% од износа накнаде прикљичка,а максимално до двије хиљаде марака , суфинансирање накнада и услуга за право прикључка на водоводну и канализациону мрежу у износу 50% од износа накнаде, а максимално до петстотона марака, суфинансирање накнада неопходних за добијање урбанистичке сагласности у износу 50% од износа накнаде, суфинансирање накнада неопходних за добијање грађевинске сагласности у износу 30% од износа накнаде, а максимално до 2.500 марака, суфинансирање послодаваца у износу од 50% од укупних давања која се издају за здравствено осигурање запослених у периоду од једне године, од дана пријема радника.
 

  • 20.3.2008. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD