КОМУНАЛНА НАКНАДА –ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

 Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник РС„ број 11/95, 18/05 и 51/02) предвиђена је обавеза плаћања комуналне накнаде за сва правна и физичка лица.

Средства од комуналне накнаде кориисте се искључиво за обављање комуналне дјелатности заједничке комуналне потрошње  и то за: чишћење јавних површина у насељу, одржавање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, одржавање поправку и модернизацију улица, поправку јавне расвјете у насељима  којом се освјетљавају  саобраћајнице и друге јавне површине у насељу и друго.)

Висина комуналне накнаде зависи од  изграђене корисне површине стамбеног и пословног простора, од зоне и врсте објекта у којој се објекат налази  и степена опремљености насеља комуналним објектима  и уређајима  као и вриједности бода,  коју утврђује Скупштина општине, и износи 0,000004475 КМ.

 

Обрачун комуналне накнаде врши се по сљедећој форми:

КH КП х БО х БЗ х ВБ гдје је :

КН –комунална накнада

КП-изграђена корисна површина у м2

БО- број бодова опремљености

БЗ –бодови зоне и

ВБ-вриједност бода у КМ

 

Остали параметри за одређивање комуналне накнаде дати су у следећој табели:

 

Број    бодова опремљености - зависи    од    степена    опремљености    насеља комуналним објектима утврђује се по основу вредновања сљедећих елемената опремљености земљишта:

 

Број бодова  зоне  -  зависи од  зоне у  којој се објекат налази и дјелатности која се обавља у објекту, утврђује се према сљедећим елементима:

 

Степен опремљености комуналних објеката и уређаја

Број бодова

ЗОНА

Број бодова

1. Јавна саобраћајна површина

за стамбени

за пословни

 - асвалтна

40

I

100

130

 - макадамска

2

II

80

110

2. Плочници (тротоари)

5

III

60

90

3. Објекти и инсталације јавне расвјете

30

IV

40

70

4. Тргови

8

V

20

50

5. Јавне зелене површине

 

 - уређене

15

 - неуређене

5

6. Оборинска канализација

8

Инструкције плаћања:

 

Жиро рачун за уплату : 5260990001339870- НЛБ Развојна банка

Врста прихода: 722461

Шифра општине: 067

 

Напомена:

Сва правна и физичка лица ће добити Рјешење о плаћању комуналне накнаде, као и попуњене уплатнице за  свих 12 мјесеци текуће године.

Комунална накнада се може плаћати на мјесечном, полугодишњем и  годишњем нивоу.

 

„ПЛАЋАЊЕМ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ИМАЋЕМО

ЉЕПШИ И УРЕЂЕНИЈИ  ГРАД“ !!!

  • 28.3.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD