Извјештај са 31. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Мркоњић Град 30.03.2012. године- У петак 30.03.2012. године одржана је 31. сједница скупштине општине Мркоњић Град . На овој сједници разматрано је 19 тачака које су садржане на Дневном реду.

На сједници СО разматран  је Програм за подстицај  привредног развоја  општине М. Град  у 2012. години. 

Програмом  су дефинисане  подстицајне активности у области малих и средњих предузећа, предузетништва пољопривреде и туризма.  Укупно планирана средства за реализацију Програма  износе 500.000,00 КМ. Од чега је за Подршку развоју МСП и предузетништва  издвојено 380.000 КМ, за подршку развоју пољопривреде 110.000, и за подршку у развоју туризма 10.000 КМ. 

„Настојаћемо да што раније кренемо у реализацију ових подстицајних активности како би средства која су предвиђена овим програмом  била што прије доступна крајњим корисницима. “  изјавио је  вршилац  дужности директора Агенције за привредни развој  Горан Тодоровић  

Уз додатна појашњења представника спортских клубова одборници СО су усвојили и Информацију о стању спорта на подручју општине Мркоњић Град за 2011. годину, као и Програм спортских активности за 2012. годину.   

Усвојена је и Информација о стању у области културе и информисања на подручју општине Мркоњић Град  у којој је дат приказ организатора и носиоца културних активности и манифестација са финансијским стањем  за 2011.годину.

Одборници су подржали и приједлог Одлуке о давању на кориштење пословног простора за рад Општинске организације породица заробљених  и погинулих  бораца и несталих  цивила. Према Одлуци ова општинска опрганизација ће користити пословни простор који се налази у улици Бораца српских без накнаде уз обавезу  плаћања комуналних накнада (електричне енерргије, вода, канализација, одвоз смећа….).

У Дневни ред скупштине као тачка 8. уврштена је и Одлука о приступању измјенама и допунама Статута општине Мркоњић Град, на основу Закона о измјенама и допунама Изборног  закона Републике Српске који је ступио на снагу 27.03.2012. године   и којим је прописано у члану 15. да број одборника Скупштине општине, односно града је 25, за општине које имају  од 15.001 до 20.000 бирача  уписаних у Централни бирачки списак. 

Измјене  Изборног закона односе се на утврђивање броја одборника у скупштинама, обзиром да општина Мркоњић Град 18 045 бирача, по овом  новом  Изборном закону доћи ће до измјене броја одборника у скупштини . Секретар скупштине Слободан Рајковић по овој тачки дневног  реда је изјавио следеће:

„Да су разлози за покретање поступка доношења Одлуке о измјенама и допунама Статута, усклађивање са одредбама Закона о измјени и допуни Изборног закона Републике Српске који се односи  на број одборника у скупштини општине у зависности  од броја бирача уписаних у Централни бирачки списак према којем би  Општина Мркоњић Град, у наредном периоду требала имати укупно 25 одборника умијесто 23. А такође је потребно ускладити и одредбе Статута по питању избора  чланова свих мјесних заједница  који се требају бирати тајним гласањем, путем бирачких одбора а сви према упутству Републичке изборне комисије РС.“

Једногласно је усвојена  Одлука  о одобравању  новчаних средстава у сврху плаћања  трошкова  лијечења  за операцију у Русији (Москва), суграђанину Бајић Драгомиру  у износу од 5.000,00 КМ.

Подржан је и Приједлог Одлуке  о продаји акција општине  Мркоњић Град у предузећу „Фабрика  вијака“ АД Мркоњић Град. 

Због честог обраћања чланова заједница етажних  власника за новчану помоћ ради интервентних  санација  кровова због прокишњавања у појединим стамбеним зградама општина Мркоњић Град је у свом буџету за 2012. годину предвидјела одређена  новчана средства за помоћ заједницама  етажних власника, те из тог разлога  на Дневном реду скупштине одборници су подржали Нацрт Одлуке о додјели средстава заједницама етажних власника за санацију кровова зграда.

Појашњења  о Нацрту  Одлуке о Комуналним таксама изнио је секретар скупштине Слободан Рајковић који је истакао да се у самој одлуци  наводи  ко су обавезници плаћања комуналне таксе,  те који случајеви су Законом ослобођени од плаћања комуналне таксе. Одлуком је такође утврђено да приходи  од комуналне таксе припадају буџету општине.  

У тарифном броју 5. се наводи  за кориштење паркинг простора за паркирање моторних возила на паркиралиштима---- цијена мјесечне паркинг  карте која се може користити на свим паркиралиштима износи 55,00 КМ,  а годишње 550 КМ.

Цијена мјесечне уличне карте износи 25,00 КМ , а годишње уличне карте 300 КМ. –Улична карта у овом случају подразумијева  могућност плаћања накнаде у једној  од улица које су покривене наплатом накнаде као и за запослена лица којима  је сједиште послодавца  у тој улици и важи  само за  улицу назначену на мјесечној  паркинг карти.  

Одборници су усвојили и Информацију о раду Општинске борачке  организације Мркоњић Град за прошлу годину, Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста општине Мркоњић Град,  те Извјештај о раду  Општинске организације породица  заробљених и погинулих  бораца и несталих цивила Мркоњић Град за 2011. годину. 

  • 5.4.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD