О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања - лицитације

О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања - лицитације

Општина Мркоњић Град  оглашава продају непокретности путем усменог јавног надметања  (лицитације).                                                           

Предмет продаје je  непокретност  означенa  као парцела број: 62/128-1  звана  „Брезик“ ливада 4  класе  у површини од  808    уписана у п.л. број: 189/4 К.О.Герзово,  која се налази у насељеном мјесту Герзово општина Мркоњић Град.   

 Почетна  продајна  цијена непокретности која је предмет продаје  износи 2,00 КМ/m².

Лицитација ће бити одржана дана 30.08.2021. године у 11  часова у  сали за састанке општине Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића. Заинтеросована лица могу извршити увид у документацију о некретнинама које су предмет продаје и добити тражене информације у Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове Општине Мркоњић Град сваки радни дан од 7 до 15 часова.

 Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе Општине Мркоњић Град (Трг краља Петра I Карађорђевића , 70260 Мркоњић Град) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића, са назнаком: „ Комисија за спровођење јавног надметања – пријава за учешће на лицитацији број: 01-475-78/19“.

Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која до 30.08.2021. године,   до 09,00 часова доставе уредне пријаве са свим  наведеним доказима.         

Комплетан оглас можете погледати кликом овдје.                    

 

  • 12.8.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD