О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања - лицитације

 Општина Мркоњић Град  оглашава продају непокретности путем усменог јавног надметања  (лицитације).

Предмет продаје  су непокретности означене као:

1.парцела број: 1278/2 „Луке“ полигон за обуку возача, остало неплодно земљиште површине 1433 m² и парцела број: 1278/12 „Луке“ пашњак 5. класе површине 370 m²                                   

уписано у л.н. број: 1170 к.о. Мркоњић Град 2,

2.парцела број: 19/61-1 „Злокос“  ливада 6.класе површине 5867 m² уписана у п.л. број: 581 к.о. Подбрдо,

3.парцела број: 19/61-12 (по пописном катастру), парцела број: 914/4 (по катастру непокретности) укупне површине 2.983 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо,

4.парцела број: 19/61-31 (по пописном катастру), парцела број: 914/17 (по катастру непокретности) површине 4.076 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо,

5.парцела број: 19/61-32 (по пописном катастру), парцела 914/6 (по катастру непокретности) укупне површине 5.283 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо,

6.парцела број: 19/61-34, парцела број: 19/61-16 (по пописном катастру), парцела број: 914/15 и 914/4 (по катастру непокретности) укупне површине 11.017 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо,

7.парцела број: 19/61-17 (по пописном катастру), парцеле број: 914/12 и 914/18 (по катастру непокретности) укупне површине 3.726 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо, 

8.парцела број: 19/61-18 (по пописном катастру), парцела број: 914/11 и 914/19 (по катастру непокретности) укупне површине 3.368 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо, 

9.парцела број: 19/61-19 (по пописном катастру), парцела број: 914/10 и 914/20 (по катастру непокретности) површине 4.155 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо,

10.парцела број: 19/61-20 (по пописном катастру), парцела број: 914/9 и 914/21 (по катастру непокретности) укупне површине 3.793 m² уписана у л.н. број: 3 к.о. Подбрдо .

Почетна  продајна цијена непокретности  износи:     

-   за непокретности из тачке 2. подтачка 1 овог огласа   ....................95,00 КМ/ m²,

-  за непокретности из тачке 2. подтачка 2 овог огласа  ..................     3,50 КМ/ m²,

-   за непокретности из тачке 2. подтачка 3 – 10  у зависности од површине парцеле почетна продајна  цијена  износи:

1) 4,00 КМ/ m² за парцеле до 5.000 m²,

2) 3,50 КМ/ m² за парцеле преко 5.000 m².

Излицитирана цијена непокретности  из тачке 2. подтачка 3 – 10 овог огласа умањује се за:

- 10% у случају запошљавања од 10 до 30 радника,

-  20 % у случају запошљавања од 31 до 50 радника,

- 30 % у случају запошљавања 51 и више радника                   

За учешће у поступку лицитације учесници су  дужни положити  на име кауције  износ  10 % од почетне  цијене непокретности на рачун Општине Мркоњић Град  број: 562099 0000 344 165 отворен  код НЛБ   банке,  број: 571 060 00000 900 -55  отворен код Комерцијалне банке или број: 5552000047418077 отворен код Нове банке. 

Лицитација ће бити одржана дана 13.10.2021. са почетком у

-  10  часова  за непокретности  под 1,

-  10 часова и 30 минута  за непокретности  под 2,

-  11,00 часова  за непокретности  под 3,

-  11,00часова и 30 минута за непокретности  под 4,

-  12,00 часова за непокретности  под 5,

-  12,00 часова и 30 минута за непокретности  под 6,

-  13 часова за непокретности  под 7,

-  13 часова и 30 минута за непокретности  под 8,

-  14 часова за непокретности  под 9,

-  14 часова и 30 минута  за непокретности  под  10

 у сали за састанке Општине Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића.

Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе Општине Мркоњић Град (Трг краља Петра I Карађорђевића , 70260 Мркоњић Град) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића, са назнаком: „ Комисија за спровођење јавног надметања – пријава за учешће на лицитацији број: 01-475-58/21“.

Комплетан текст Оглас о продаји непокретности можете погледати кликом овдје.

                                       

  • 24.9.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD