Oдржана 32. Сједница скупштине општине Мркоњић Град

27.04.2012. године одржана је  32. Сједница скупштине  општине Мркоњић Град уз присуство 21 одборника.

На поменутој сједници  СО разматрано је 15 тачака .

Највише пажње изазвао је Извјештај о извршењу буџета за  2011. годину.

Извјештај садржи  планирана и реализована  буџетска средства  и издатке  у току фискалне 2011. године, објашњење појединих  буџетских позиција, те податке о задужењу општине на дан 31.12.2011. године, као и податке о стању на рачуну  општине.

Буџетска средства и  издаци  у 2011. години остварени су у следећим  износима.

Укупни приходи  износе 7.752.056 или 80% од планираних за 2011. годину. 

Укупни расходи износили су  9.043.158 КМ, што је  93% од планираног. 

Остварен је дефицит текућег периода  у износу од 1.150.101 КМ.

 

Према ријечима  начелника Одјељења за привреду и финансије Томислава Тодоровића „Разлози за  овакве околности које су довеле до буџетског дефицита  су  изостанак очекиваних планираних  средстава од Владе РС која износе 1.000.000,00 КМ, подбачај у остварењу  непореских прихода (Накнада за потопљено земљиште условљена лошом хидрометеоролошком ситуацијом што је довело до смањења производње електричне енергије), затим средства  по основу  накнаде за кориштење шума, те накнаде за градско грађевинско земљиште,“ рекао је  Тодоровић .

Такође, је истакао да Влада РС у протеклој години за инфраструктурне пројекте на подручју општине Мркоњић Град обезбиједила средства у износу од око 2,5 милиона КМ, која нису дозначена директно у буџет општине већ извођачима радова на предметним пројектима.

 

Усвојена је и Одлука  о  Завршном рачуну општине Мркоњић Град за 2011. годину.

 

4. тачка Дневног  реда била је Информација о реализацији капиталних инвестиција у 2011. години.  Укупна вриједност реализованих  капиталних  пројеката на подручју општине у 2011. години  износила је 3. 646.795,97 КМ, од чега су Буџетска средства  општине Мркоњић Град 1.349,019.05 КМ, а средства Владе РС 2. 297.776,92 КМ. 

Највише средстава уложено је у  пројекате ПУТЕВИ И УЛИЦЕ  гдје су  асфалтиране следеће улице. (Радничка улица, Стевана Синђелића, Хајдук Вељка, затим крак Београдске улице и друге као и тротоар уз транзитни пут. Као и дужи путни правци Горња и Доња Пецка, Герзово, црква Велетово, пут за Стевановиће у Баљвинама и друго.

У групи  ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ  урађени  су ( Водовод у улици Стевана Синђелића, изградња водовода  у Пецкој, Убовића Брду, Копљевићима …и др).

Урађена је и канализација у Улици Стевана Синђелића.

У  групи СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (Игралиште Котор, Подбрдо, игралиште на репетитору, тениски терени, дјечија игралишта на Зборишту и код тениских терена, те игралиште испод дворане.) СТАМБЕНИ, ПОСЛОВНИ И ДРУШТВЕНИ ДОМОВИ  (Друштвени дом  Котор, и друштвени дом Јасенови потоци ), и остали пројекти (Споменик Баре и споменик Лазар Лакета).

 Реализовано је и низ других пројеката од стране општине Мркоњић Град као и пројекти који су финансирани директно из буџета Владе РС. 

 

Осим тога усвојен је и Програм одржавања  локалних  и некатегорисаних путева на подручју  општине Мркоњић Град за 2012. годину. 

 

Подржана је и Одлука о измјенама и допунама Програма за подстицај  привредног развоја општине Мркоњић Град у 2012. годину, којом су предвиђена додатна средства за подстицај привредног развоја у износу од 20.000 КМ, а обезбијеђена су из поврата депозита општине по основу пласираних кредита за подстицај привреде из ранијег периода. 

Овај програм представља директну подршку  пољопривредним  произвођачима  у виду суфинансирања додјеле бесповратних средства.

У последење вријеме  указује се све већа потреба  за пластеничком производњом, као и интересовање становништва за узгој љековитог, зачинског и ароматичног биља.

Одборници су подржали и Приједлог  Одлука о комуналним таксама .

По овој усвојеној  Одлуци за кориштење паркинг простора за паркирање моторних возила на паркиралиштима вршит ће се наплата према следећем временском ограничењу:

  • У времену од 7.00 часова -21.30 часова цијена је 0,50 КМ за први час  паркирања, а за сваки наредни час паркирања по 1,00 КМ.
  • Цјелодневна карта за паркирање  износи 4,00 КМ
  • Цијена мјесечне паркинг карте која се може користити на свим паркиралиштима износи 55,00 КМ, а годишње 550,00 КМ.
  • Цијена повлашћене карте за станаре зграда износи 5,00 КМ мјесечно или 50,00 КМ годишње.
  • Цијена резервисаног паркинг мјеста износи 55,00 КМ за један мјесец, а годишње 550,00 КМ .

 

Приједлог Одлуке  по измјенама и допунама Статута општине Мркоњић Град. Према одредбама Закона о измјенама и допунама Изборног закона РС произилази да је СО Мркоњић Град обавезна ускладити свој Статут тако што ће  утврдити број одборника на 25 умјесто 23, колико је до сада скупштина имала. 

 

Уз Извјештај о раду Дома здравља „Др Јован Рашковић „ Мркоњић Град усвојена је и Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине Мркоњић Град, те Извјештај  о раду и активностима ЈУ Културно-спортског центра Петар Кочић , Народне  библиотеке и Ватрогасног друштва за 2011. годину.

 

                                                                                                                     Ђ. Шолак 

  • 7.5.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD