К О Н К У Р С за суфинансирање издавачке дјелатности у 2012.години

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање издавачке дјелатности у 2012.години, (Службени гласник општине Мркоњић Град број: 4/12) Начелник општине Мркоњић Град, расписује

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за суфинансирање издавачке дјелатности у 2012.години

 

 

            1. Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности општине Мркоњић Град расписује Конкурс за суфинансирање издавачке дјелатности у 2012.години.

 

            2. Право пријављивања на Конкурс имају, искључиво физичка лица (појединци – аутори, и групе аутора) из области књижевности који имају мјесто пребивалишта у Мркоњић Граду.

 

            3. Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити сљедеће:

                - уредно попуњен образац пријаве за суфинансирање,

                - рецензију,

                - рукопис,

                - кратку биографију са библиографијом,

                - предрачун штампања,

                - копију картице жиро-рачуна,

                - копију личне карте.

 

            4. Образац пријаве за суфинансирање издавачке дјелатности, који је обавезни дио пријаве на Конкурс, доступан је у Центру за услуге грађанима и на WЕB страници Административне службе Општине (www.mrkonjic-grad.rs.ba).

 

            5. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на огласној плочи општине и на WEB страници Административне службе Општине.

Захтјев...

             

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

           

            6. Пријаве се могу доставити лично, или путем поште, на адресу:

           

 АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ – Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 Трг краља Петра I Карађорђевића 1 70260 Мркоњић Град

                                                                                           

 

 

Број: 01-65-3/12.                                                                   

Дана 01. 06.2012.год.                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                            Дивна Аничић

  • 1.6.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD