Извјештај са 33. сједнице Скупштине општине

33. Сједница скупштине општине одржана је 01.06.2012. године. На сједници СО присуствовало је 19 одборника.  

Дневни ред сједнице је садржан у 10 тачака.  

Након питања за вријеме Актуелног часа  усвојен је  Извјештај  о остваривању права  у области борачко инвалидске  заштите. Према Извјештају на подручју општине Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС укупан број корисника личне инвалиднине од I-X категорије јесте 867, те 531 корисник по основу погинулог припадника  ВРС и умрлог РВИ. 

Према евиденцији Одсјека  за борачко- инвалидску заштиту има 9 корисника права на његу и помоћ, те 68 корисника који примају ортопедски додатак и 97 корисника допунског материјалног обезбијеђења. Здравствене заштиту  користи 134 корисника породичне инвалиднине. Број корисника  права на борачки додатак на подручју општине Мркоњић Град је1282. Усвојене су  Информација о стању у области привреде на подручју општине Мркоњић Град за 2011. годину  и  Информација  о стању у области запошљавања за 2011. годину.

Анализа стања пословања привреде општине Мркоњић Град показала је да су своју дјелатност и регистрацију обавила 361 самостална предузетничка дјелатност, 11 акционарских друштава, 96 друштава  са  ограниченом одговорношћу, 8 привредних  друштава из области  здравства и 5 осталих правних лица. 

Укупан резултат пословања  привреде општине М. Град у 2011. години  је позитиван . Укупно остварени приходи у 2011. години су 184.300.048 КМ .

У  односу  на 2010. годину забиљежен је пад  прихода за 7%, док су расходи  за исти период износили 179.303.185 КМ, а то је  3% више у односу 2010 . годину. Укупно остварен  добитак свих  привредних друштава  у 2011. години 8.905.565КМ

Одборници су подржали Информацију у области запошљавања на подручју  Општине Мркоњић Град за 2011.годину.

Према подацима Бироа Мркоњић Град на дан 31.12.2011. године на евиденцији Бироа налази се 3.199 незапослених лица, што је 405 лица више него предходне године.  Од 3.199 незапослених лица, 2.791 представља активну понуду радне снаге, док се 408 лица налази на евиденцији због остваривања других права. Реализујући подстицајне активности општинска управа је настојала унаприједити стање у области запошљавања суфинансирајући запошљавање 14 приправника са ВСС и 58 незапослених лица.   

Стање привреде на подручју општине Мркоњић Град одражава трендове који су присутни у осталим локалним заједницама, како у РС / БИХ тако и земљама из окружења . Евидентни су још увијек, негативни ефекти са глобалног нивоа. Оно што је карактерисало 2011. годину, а када је у питању привреда јесте укупан позитиван пословни резултат наших пословних  субјеката, као и јаснија слика у погледу запослености гдје за разлику од предходних година тренутно имамо реалан приказ од 3.362 запослена лица “, рекао је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.

Пета тачка Дневног реда је Извјештај о раду КП „ПАРК“ а.д. Мркоњић Град за 2011. годину. Из поменутог извјештаја види се да је Комунално предузеће успјешно пословало за дати период.  Укупни приходи износили су 1.450.254 КМ, а укупни расходи 1.443.016КМ, односно остварена  је добит у износу од 7.239 КМ.

Усвојен је  Приједлог Одлуке  о измјенама Одлуке  о организовању  и усклађивању  пословања Јавне установе Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град.

Приједлог Одлуке о утврђивању  критеријума и расписивању  конкурса за избор директора и чланова Управног одбора Јавне установе културно-спортски центар „Петар Кочић „ Мркоњић Град.   

 Осим  тога, подржан је и Приједлог Рјешења о именовању  Комисије за избор директора и чланова Управног одбора ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град, те  Приједлог  Рјешења о избору директора  Агенције  за привредни развој општине Мркоњић Град и Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Комисије за избор и именовања.         

  • 7.6.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD