37.СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

37.СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

У петак 28.03.2008.године одржана је 37. сједница Скупштине Општине Мркоњић Град којој је присуствовало 18 одборника као и представници извршне власти општине Мркоњић Град на челу са начелником општине Зораном Тегелтијом. На дневном реду било је 35 тачака дневног реда.

Одборници су усвојили   Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука за 2007.годину.

Усвојен је и  Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља ''Др Јован Рашковић'' који је похваљен, а одборници су донијели и закључак којим ће се тражити од Министарства здравља да омогући наставак доласка специјалиста у Дом здравља, а који је забрањен Одлуком Министарства здравља да се забрани рад свим здравственим радницима код другог послодавца. Међутим како је ријеч о Дому здравља, а не о приватној пракси одборнци сматрају да је потребно учинити све како би се долазак специјалиста наставио, јер Дом здравља у Мркоњић Граду покрива сијели југозападни регион.

Усвојена је и Информација о току припрема за изградњу Трга Краља Петра I Карађорђевића –Мркоњића и градског парка у Мркоњић Граду. Изведбени пројекат урадио је Институт за грађевинарство Бања Лука. Пројектом је предвиђено да се на постојећем тргу и парку изгради нови модеран трг, гдје ће централни дио заузимати споменик Краљу Петру Првом Карађорђевићу, а прма ријечима Тијане Вујичић једног од архитеката који су радили на пројекту нови трг ће бити модеран и функционалан док ће  доминантно мјесто на њему  заузимати простор за пјешаке и одмор грађана, о чему се приликом израде пројекта посебно водило рачуна.

Одборници су усвојили и Нацрт Одлуке о изградњи споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу – Мркоњићу. Изглед споменика одредиће посебна комисија која ће бити састављена од стручњака из области историје, архитектуре и представника републичких организација надлежних за културно-историјске споменике, док ће постојећа биста бити измјештена и постављена на видном мјесту у згради Скупштине општине Мркоњић Град.

Усвојени су и  Програм спортских активности на оподручју Општине Мркоњић Град за 2008.годину и Програм културних активности на подручју Општине Мркоњић Град за 2008.годину.

Одборници су усвојили и Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Мркоњић Град. Централна изборна комисија затражила је да се статути општина ускладе са одредбама Изборног закона БиХ  којим је утврђено да се број припадника националних мањина који се бира у Скупштини општине врши на основу посљедњег пописа становништва  који је извршен 1991.године и по којем их је било до 3% на подручју Општине Мркоњић Град у односу на укупан број становника, тако да им припада једно мјесто одборника у Скупштини општине Мркоњић Град.

Усвојена је и Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Мркоњић Град.

Одборници су разматрали и исвојили и Нацрт  Одлуке о финансирању политичких странака из буџета општине Мркоњић Град, као и Нацрт Одлуке о давању на кориштење пословног простора за рад клубова одборника .

Одборници су усвојили и Нацрт Одлуке о јавном оглашавању на подручју општине Мркоњић Град. Овом Одлуком прописују се услови, надлежност за издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа, начин постављања рекламних табли, паноа поред и изнад јавних путева, на зеленим површинама, на другим јавним површинама и објектима у јавном власништву као и на површинама у приватном власништву, врсте рекламних објеката, начин постављања истих, њихово одржавање, начин уклањања као и казнене одредбе у случају непридржавања одредаба из ове Одлуке од старне власника или корисника рекламног објекта.

Одборници су усвојили и Нацрт Одлуке о одређивању радног времена  правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност љети  у времену од 7 до 22, зими од 7 до 21, а недјељом од 7 до 15 часова. У времену од 00 до 24 часа радним даном и недјељом могу да раде правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба и пецива и продају истих, драгстори и трговински објекти на бензинским пумпним станицама.

Радно вријеме субјеката који пружају услуге забаве и приређивања игара на срећу одређује се радним данима у времену од 7 до 22 у зимском периоду и од 7 до 23 часа у љетњем периоду и недјељом од 8 до 21 часа.

Одборници су усвојили и Нацрт Одлуке о заштити усјева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете.

Усвојена је и Одлука о стипендирању ђака основних и средњих школа без оба роситеља. Право на додјелу стипеније  по овој Одлуци имају ђаци са сталним мјестом пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град најмање 24 мјесеца прије подношења захтјева и ако редовно похађају основну или средњу шпколу у Републици Српској. Висина мјесечне стипендије за све разреде износи 100,00КМ, док ће се исплата вршити од 01.01. до 31.12. текуће године.

Одборници су усвојили и Одлуку о просјечној коначној цијени м² стамбене пословне и складишне површине у 2007.години.

Одборници су такође донијели и Одлуку о образовању Форума за безбједност за општину Мркоњић Град који ће бројати 10 чланова а чији  задатак ће бити да ради на успостви јавног реда и мира на подручју општине. Форум ће активно радити на пренвенцији и сузбијњу криминалитета и других облика асоцијативног понашања.

Усвојен је и Приједлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Град'' Мркоњић Град, ради управљања пословним просторима, објектима намијењеним за продају робе путем тезги и пијаца као и за управљање јавним гаражама и јавним паркинзима.

Одборници су такође усвојили и Одлуку о закључивању Споразума о сарадњи између општине Мркоњић Град и општине Рача у Републици Србији, која ће бити усмјерена на размјену искустава представника законодавне и извршне власти у функционисању органа локалне самоуправе, сарадњу у области привреде, образовања, здравства, научних достигнућа, туризма, културе, умјетности, спорта и др.

Усвојена је и Одлука о преносу права кориштења лактофриза на пољопривредне произвођаче. Након што је утврђено да поједини дијелово општине нису били покривени откупом млијека општина Мркоњић Град набавила је 6 лактофриза како би помогла пољопривредне произвођаче и подстакла развој руралних подручја.

Одборници су усвојили и Одлуку о давању сагласности на закључивање Уговора о продаји земљишта у државној својини, као и неколико рјешења.

  • 1.4.2008. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD