Јавни позив за реализацију иницијатива мјесних заједница

Јавни позив за реализацију иницијатива мјесних заједница

Директни позив за подношење приједлога пројеката у партнерским мјесним заједницама је једна од активности у оквиру друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини (БиХ)“ којег проводи УНДП у Босни и Херцеговини, а финансирају Влада Швajцарске и Шведска. Циљ пројекта, чија друга фаза траје од 2020-2024. год., јесте унапређење квалитета живота грађана и грађанки у Босни и Херцеговини кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман грађана и грађанки у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Циљ овог директног позива је подршка реализацији локалних приоритета у 5 партнерских мјесних заједница и то:


1. МЗ Бараћи
2. МЗ Подрашница
3. МЗ Подбрдо
4. МЗ Ново Насеље
5. МЗ Бјелајце


Пројекти који се могу аплицирати су искључиво приоритетни пројекти идентификовани путем организованих форума грађана и грађанки у свакој од 5 партнерских МЗ.

У складу са тим, директни позив има за циљ потицање активног укључивања грађана и грађанки у дефинисање њихових потреба које се трансформишу у пројекте за унапређење локалних заједница.
Општина Мркоњић Град и МЗ пројекат ће додијелити финансијска средства за оне пројекте који су у складу са заданим критеријима и уклапају се у расположива средства намијењена за сваку партнерску МЗ.

Јавни позив

 Прилог 1-образац пројектног приједлога

Прилог 2-приједлог буџета

Прилог 3-матрица логичког оквира

Прилог 4-план активности

Прилог 5-Писмо обавезе за додатно суфинансирање

  • 15.3.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD