У петак 14. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

У петак 14. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

Четрнаеста сједница Скупштине општине Мркоњић Град ће се одржати дана 24.06.2022. године (петак) у скупштинској сали општине Мркоњић Град, са почетком у 10,00 часова.

 За ову сједницу предлажен је сљедећи Дневни ред:

 

1.      Усвајање Извода из записника са 13. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 13.05.2022. године;

2.    Извјештај о раду начелника и Општинске управе општине Мркоњић Град за 2021. годину;

3.    Извјештај о остварењу годишњег Плана имплементације Стратегије развоја општине Мркоњић Град 2014-2024. година у 2021. години;

4.      Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Мркоњић Град;

5.      Приједлог Одлуке о начину, условима и поступку одобравања субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду;

6.      Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације - у обухвату преосталог дијела Пословне зоне „Подбрдо“;

7.      Приједлог Одлуке о уступању на кориштење и управљање земљишта и објеката фудбалских стадиона „Луке 1“ и „Луке 2“ ФК „Слободи“ Мркоњић Град;

8.      Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана Пословнa зонa Подбрдо II“ Мркоњић Град;

9.      Приједлог Одлуке о давању сагласности на Методологију за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода;

10.  Приједлог Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији;

11.  Приједлог Одлуке о усвајању Визије развоја мјесних заједница у општини Мркоњић Град;

12.  Информација о  стању у области запошљавања у реализацији програма запошљавања  на подручју општине Мркоњић Град за 2021. годину;

13.  Информација о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на подручју општине Мркоњић Град у 2021. години;

14. Информација о здравственој заштити животиња на подручју општине Мркоњић Град у 2021. години;

15.  Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град за 2021. годину;

16.  Извјештај о раду и активностима ЈУ КСЦ „Петар Кочић“ Мркоњић Град за 2021. годину;

17.  Извјештај о раду Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2021. годину;

18.  Информација о стању у области ловства на подручју општине Мркоњић Град у 2021. години; 

19. Информација о раду и активностима удружења спортских риболоваца на подручју општине Мркоњић  Град за 2021. годину;

20.  Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије Мркоњић Град у 2022. години;

21.  Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Општинске изборне комисије Мркоњић Град;

22.  Приједлог Рјешења о именовању замјенских чланова Општинске изборне комисије Мркоњић Град;

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                                                                           

Стевица Еремија

 

  • 21.6.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD