У петак 15. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

У петак 15. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

Петнаеста сједница Скупштине општине Мркоњић Град ће се одржати дана

26.08.2022. године (петак) у скупштинској сали општине Мркоњић Град, са почетком у 10,00 часова.

За ову сједницу предлoжен је сљедећи Дневни ред:

 

1.     Усвајање Извода из записника са 14. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 24.06.2022. године;

2.     Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град у периоду I -VI 2022. године;

3.     Приједлог Одлуке о формирању Комисије за давању у закуп непокретности пољопривредним задругама;

4.     Информација о пословању привреде на подручју општине Мркоњић Град у 2021. години;

5.      Приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде Регулационог плана „Пословна зона Подбрдо II“ Мркоњић Град;

6.      Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Општине Мркоњић Град;

7.      Приједлог Одлуке о наплати потраживања КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град од правних лица чији је оснивач Општина, односно правних лица која се финасирају из средстава буџета Општине;

8.      Приједлог Одлуке о субвенционисању дијела трошкова комуналних водних услуга водоснабдијевања и одводње и пречишћавања отпадних вода;

9.      Приједлог Стратегије популационе политике општине Мркоњић Град за период од 2022. до 2026. године;

10.  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град;

11.  Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период јануар-јун 2022. године;

- тржишног инспектора

- саобраћајног инспектора

- ветеринарског инспектора

- инспектора за храну – здравственог инспектора

- урбанистичко-грађевинског инспектора

12.  Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Мркоњић Град за 2021. годину;

13.  Информација о стању јавне безбједности на подручју Општине Мркоњић Град за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године;

14.  Информација о раду и материјалном стању Удружења пензионера општине Мркоњић Град за 2021. годину;

 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                                                                       Стевица Еремија, с.р.

 

 

  • 23.8.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD