Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС

Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС

Прojекат за циљ има оспособљавање лица са евиденције незапослених лица (БИРО Мркоњић Град) за полагање стручног испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са завршеном ВСС траје 12 мјесеци.

Средства се додјељују послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплати нето плате, трошкове пореза и доприноса сносе послодавци.

 

Право на кориштење средстава имају сви послодавци који обављају дјелатност на подручју општине Мркоњић Град.

Средства неће бити одобрена послодавцима који користе средства из других фондова за истог приправника. 

 

 

 

 

Потребна документација

 

-          Извод из судског регистра (за правна лица), односно одобрење за рад издато од стране  општине (за самосталне дјелатности),

-          Потврда о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ или ПИБ),

-          Увјерење о измиреним пореским обавезама,

-          Број жиро рачуна послодавца на који ће бити уплаћене рефудације.

 

Начин остваривања права

 

Захтјеви за подстицајна средства се подносе у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Културни центар), од 19.09.2022. године, до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до 30.09.2022. године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257.

 

  • 21.9.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD