Стручна расправа на Измјену дијела регулационог плана центра Мркоњић Град на локацији Улице Стевана Синђелића

Мркоњић Град 31.07.2012. године.- У Скупштинској сали општине Мркоњић Град одржана је стручна расправа на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР“ Мркоњић Град на локацији улице Стевана Синђелића који је стављен на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 11.07.2012.године до 11.08.2012. године, изложеном у улазном холу зграде општине.

Изради дијела Регулационог плана се приступило на основу иницијативе грађана, Одлуке Скупштине општине Мркоњић Град и Закона о уређењу простора .

Предметни  обухват  Регулационог плана је простор који се налази  између зелене пијаце и Православне цркве, улице Симе Шолаје  до пословног објекта „Младост“ а.д. и даље иде до објекта Арсенић Тоде и Арсенић Вељка и излази на улицу  Стевана Синђелића и зелене пијаце. Предметни простор обухвата површину око 0,6 ha.

Свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе, приједлоге и сугестије на Нацрт, уписом у књигу која  се налази у просторијама у којима je Нацрт изложен или у форми дописа  Општини Мркоњић Град – тачније Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове“ казала је Здравка Кудра, главни архитекта у Општини Мркоњић Град. 

О садржају презентације на Измјену дијела регулационог плана, више је говорила Ивана Малешевић дип.инг архитектуре, запослена у а.д. ПРОЈЕКТ Бања Лука. 

„На простору обухвата Плана увидом  у постојеће стање простор обухвата је у највећој мјери уз улицу Стевана Синђелића и Симе Шолаје егзистирају стамбени и стамбено пословни објекти у највећој мјери изграђени на ивици  парцеле непосредно уз саобраћајницу  или тротоар. Посматрано са становишта  власничке структуре простор је снабдјевен водом, електричном  енергијом, телефонском мрежом  и канализационом мрежом.

Код Приједлога Нацрта плана не предвиђа се интезивна изградња стамбених објеката, односно планом је предвиђена изградња  једног стамбеног објекта и доградња у мањој  мјери  на дијелу постојећег стамбено-пословног објекта с циљем  формирања грађевинског фронта према улици Стевана Синђелића и Симе Шолаје.

Такође, је планирана изградња пословног објекта уз улицу Стевана Синђелића у средишњем  дијелу обухвата Плана.

Носилац израде плана је а.д. „ПРОЈЕКТ„ Бања Лука, док су носиоци  припреме плана Начелник општине и Админиостративна  служба –Одјељење за просторно планирање и имовинске послове.                                                                             

  • 2.8.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD