Одржана 35.сједница Скупштине општине Мркоњић Грaд

Одржана 35.сједница Скупштине општине Мркоњић Грaд

35. сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 31. августа 2012. у Скупштинској сали општине са почетком у 10:00 часова. На сједници су била присутна 22 одборника, док је један одборник био оправдано одсутан. Прије читања и усвајања дневног реда начелница општине Дивна Аничић предложила је допуну дневног реда као шесту тачку, а то је Приједлог одлуке о оснивању Акционарског друштва за производњу конфекције ''Младост МГ''. Тако је укупно разматрано је 13 тачака дневног реда.

Уз 16 гласова за и шест уздржаних гласова усвојен је Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за потребе мале привреде у Подоруглој.

Планом ће бити обухваћен простор испод Градског гробља и главног пута Транзита Мркоњић Град - Црна ријека у површини од 8744м2. Средства за израду Плана и тгрошкове у поступку његовог доношења обезбиједиће СЗР ''ПРОКРОН'' Тривун Цвијић и ДОО ''МГ МИКИ'' Мркоњић Град Слободан Јаковљевић. Они су поднијели захтјев за измјену Регулационог плана за потребе мале привреде. Тривун Цвијић на предметном локалитету већ има саграђен пословни објекат који не одговара објекту који је предвиђен Регулационим планом по намјени, а ни по габаритима. Слободан Јаковљевић директор ДОО ''МГ МИКИ'' на предметном локалитету је купио грађевинску парцелу и жели се бавити трговинском, а не производном дјелатношћу како је сада предвиђено.

Такође је уз 16 гласова за и шест уздржаних усвојена Одлука о измјени дијела Регулационог плана Центар Мркоњић Град, а на основу инцијативе грађана који имају своје породичне стамбене објекте на предметном локалитету да се приступи измјени плана у правцу задржавања њихових објеката који су по важећем плану предвиђени за рушење или изградњу нових објеката. Такође постоји потреба да се одреди земљиште потребно за редовну употребу за све стамбене објекте колективног становања на предметном локалитету.

Уз 18 гласова за и четри уздржана гласа одборници су усвојили Одлуку о одобравању новчаних средстава уплаћених у сврху трошкова екскурзије ученика ОШ ‘’Петар Кочић’’ Мркоњић Град. Овом Одлуком одобравају се средстава из  буџета општине Мркоњић Град у износу од 13.675 КМ Видић Далиборки директорици ОШ ‘’Патар Кочић’’ које је она лично уплатила за извођење ђачке екскурзије осмих разреда, на коју су отпутовали ученици дана 04.06.2012. године у Будву.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о измјени Одлуке о утрошку новчаних средстава са посебних рачуна водних накнада у 2012. години, а по којој ће се срадства утрошити на сљедеће пројекте:

- Реконструкција водоводних система у селима Бјелајце, Копљевићи, Ступари и     Подбрдо – 14.000 КМ

- Реконструкција канализације у Спортској и улици Бораца Српских – 10.000КМ

- Израда пројектне документације за водоснабдјевање села Баљвине  и Оћуне – 30.000КМ

- Реконструкција водовода у улици Матије Гупца – 77.000 КМ

- Изградња водовода у селу Доња Густовара – 16.500 КМ и

- Изградња водовода у селу Шеховци – 14.080,35 КМ.

Скупштина општине једногласно је донијела Одлуку о оснивању Акционарског друштва за производњу конфекције ‘’Младост МГ’’. Ријеч је о акционарском друштву у форми затвореног акционарског друштва јер је стопостотни власник Општина Мркоњић Град након проведенг стечајног поступка. Влада је купила производне погоне Младости у стечају за око 800 хиљада марака и имовину предузећа чија вриједност 2.613.246КМ  пренијела у власништво Општини која ће након проналаска стратешког партнера да организује и покрене производњу. У првој фази посао би требало да добије 50 радника док се не отвори тржиште и док некрене производња.

Уз 17 гласова за и пет уздржаних гласова усвојен Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за првих шест мјесеци ове године.

Уводно излагање о Извјештају о извршењу буџета дао је начелник Одељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић. ''Буџетска средства за првих шест мјесеци ове године остварена у износу од 5.735.670 КМ, што је 51% планираног буџета и 61% више у истом периоду 2011. године, док су буџетски издаци остварени у износу од 4.901.992 КМ, што је 44% планираног буџета и 21 % више од извршења у истом периоду 2011. године. Суфицит текућег периода износи 833.678 КМ'', истакао је Тодоровић.

Одборници су усвојили и Извјештај о раду инспекцијских органа за првих шест мјесеци ове године.

Такође је једногласно усвојена и Информација о стању безбједности  на подручју општине за првих шест мјесеци ове године. На подручју које покрива Станица јавне безбједности Мркоњић Град евидентирано је 89 кривичних дјела, што је за 41,27 процената више у односу на исти период претходне године, од чега је 82 из области општег криминалитета, два из области привредног криминалитета и пет кривичних дјела из области безбједности саобраћаја. Надлежном тужилаштву поднесено је 77 извјештаја о почињеном кривичном дјелу против 86 лица због постојања сумње да су починили кривична дјела.

У области општег криминалита евидентирана су 82 кривична дјела, што је за 43,86 процената више у односу на исти период прошле године. Расвијетљено је 48 кривичних дјела општег криминалитета која су извршена по непознатом починиоцу, од којих је из текуће године 42 и шест из претходне и ранијих година. Укупно су ријешена 63 кривична дјела општег криминалитета или 76,83 одсто. У првих шест мјесеци ове године евидентирано је укупно 59 прекршаја јавног реда и мира, што је за 51,24 процента мање у односу на претходну годину. Када је у питању безбједност саобраћаја у првих шест мјесеци издато је 3395 прекршајних налога, а из саобраћаја је искључено 267 возача, од тога 239 због управљања возилом под дејством алкохола, а из саобраћаја је искључено и 171 возило. Догодило се 66 саобраћајних незгода, што је за 2,94 одсто  мање у односу на исти период претходне године. Од наведених саобраћајних незгода двије су са погинулим лицима, три са тешко повријеђеним, осам са лекше повријеђеним лицима и 53 са материјалном штетом.

Информацију о снабдјевености електричном енергијом и стању електроенергетских објеката на подручју општине одборници су једногласно усвојили. ''У претходном периоду Електродистрибуција је извршила значајније реконструкције нисконапонских и средњенапонских мрежа. Значајна средства су уложена и у реконструкцију прикључака елелктричне енергије и замјени електричних бројила, као и на постављању мјерних гарнитура за даљинско очитавање и управљање електричном енергијом. Такође су урађени значајни послови на прокресу нисконапонских мрежа и далековода на дионоцама Доња Пецка, Горња Пецка, Густовара 1, а све у циљу смањења дистрибутивних губитака и уреднијег снабдијевања свих потрошача електричном енергијом'', рекао је руководилац РЈ Електродистрибуција Мркоњић Град Крстан Томић. Додајући да је у наредном периоду планирано полагање средњенапонског 20 киловатног спојног кабловског вода новом трасом од главне трафо-станице до трафо-подручја Збориште, а који обезбјеђује снабдијевање електричном енергијом 11 трафостаница које се налазе на излазу Град 2. ''Постојећи вод је у доста лошем стању и са врло учесталим кваровима, те би његовом замјеном било омогућено поуздано снабдијевање електричном енергијом поменутог подручја'', истакао је Томић.

Једногласно и без расправе усвијена је Информација о активностима невладиних организација.

Уз 13 гласова за и три уздржана гласа усвојено је Рјешење о именовању директора и чланова Управног одбора ЈУ Културно-спортски центар ''Патар Кочић'', на мандатни период од четири године. Радоје Цоњић дипломирани економиста именован је за директора, док ду Предраг Малешевић, Рада Чегар и Марко Ђуровић именовани за чланове управног одбора.

 

  • 3.9.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD