ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА Јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у БиХ

Пројекат „ Јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у БиХ“ је пројекат који се имплементира уз стручну помоћ и подршку Иницајативе за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) уз финансијску подршку Европске комисије и УНИЦЕФ-а . Ријеч је о програму који доприноси јачању система и изради политика и програма за заштиту социјално укључене дјеце и њихових породица, у који је укључено 11 општина међу којима је и општина Мркоњић Град.

Овај посебно усмјерени пројекат (ПУП) се проводи на нивоу локалне заједнице којег имплементира Центар за социјални рад, под  називом „ Подршка дјеци и омладини ометеној у физичком и психичком  развоју путем пружања услуга Дневног центра и логопедском третману“.

Пројекат има за циљ успоставу Дневног центра за дјецу и младе са сметњама у физичком и  психичком развоју који доприноси  унапређењу социјалне -дјечије заштите; редовно пружање услуга  од стране логопеда; те реализација  едукативних  радионица и пружање савјетодавног рада за дјецу и родитеље од стране мобилног / стручног тима и друго.   

„ Према добијеним подацима у Социјално искључене групе крајем 2011. године  идентификовано је 659 дјеце на подручју наше општине, која припадају различитим социјалним групама.  Од тога је 590 дјеце из из сиромашних вишечланих  породица , 34 дјеце ометене у физичком и психичком развоју, 12 дјеце чији је развој ометен породичним приликама, односно занемарене и запуштене дјеце, 10 дјеце са  друштвено –негативним понашањем, 2 дјеце која су жртве насиља , 2 дјеце  без родитељског старања и 1 дијете обољело од специфичних  болести“, казала је директорица Центра за социјални рад  Слободанка Кљајић, која је уједно и координатор овог пројекта.

 Овим пројектом реализоване су и многе радионице у Дневном центру за дјецу и омладину. Прва радионица која је одржана  је пропраћена са много емоција, посебно од стране родитеља који су захвални на томе што су увидјели да је дошао дан да неко брине о њиховој дјеци и њима самим.    

“Дјеца су била одушевљена, играла се, пјевала….и питала када ће поново доћи. Сматрам да се сви ми требамо као грађани и професионалци у оквиру својих стручних и законских регулатива изборити за одрживост Дневног центра, који ће бити велика подршка дјеци ометеној у развоју. Велику подршку ће овај центар пружити и њиховим родитељима при остварењу потреба које су нажалост врло комплексне, чији проблеми су тешки и нажалост најчешће доживотни“, казала је  Мира Стојичић, аниматор Дневног центра за дјецу и омладину.           

 Партнери у овом пројекту су општина Мркоњић Град, ЈЗУ „Др Јован Рашковић“ , Центар за ментално здравље, Станица јавне безбиједности, васпитно-образовне установе, те представник невладиног сектора, Општинска организација Црвеног крста“и Удружење родитеља са четворо и више дјеце „ РАДОСТ МГ“.

 У току састанка присутним је презентован и Протокол о поступању и сарадњи  надлежних  институција  и организација с циљем унапређења мултисекторалног приступа дјечије заштите и социјалне инклузије увођењем  рефералног механизма.  

Дневни центар за дјецу и омладину  је смјештен при Дому здравља „ДР Јован Рашковић“ .

  • 1.11.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD