Извјештај са 2. сједнице Скупштине општине

Посљедња сједница Скупштине општине Мркоњић Град у овој години одржана је 27. децембра, а била је то уједно и Друга сједница Скупштине у овом сазиву. Сједници су присуствовала 23 одборника и разматране су 32. тачке дневног реда.ж Прије почетка сједнице присутнима се обратио народни посланик Боро Рудић, који је одборницима у новом сазиву пожелио сретан рад , као и срећне новогодишње и божићне празнике.

Одборници Скупштине општине Мркоњић Град усвојили су Ребаланс буџета општине Мркоњић Град за 2012. годину у износу 11.477.00КМ, што је за 307.000КМ више у односу на буџет за 2012. годину.

Пред одборницима на разматрању је била и Одлука о усвајању Буџета општине Мркоњић Град за 2013. годину и иста је усвојена уз 18 гласова ''за'' и пет ''уздржаних. Буџет за наредну годину усвојен је у износу од 10.462.000 КМ, што је за шест одсто мање од плана буџета за 2012. годину.

Изворни приходи буџета за 2013.годину планирани су у износу од 8.575.000 КМ, што је за два одсто мање од плана изворних прихода за 2012. годину.

Порески приходи износе 5.510.000 КМ , непорески 3.065.000 КМ, грантови 1.270.000 КМ, трансфери 351.000 КМ, примаци од финансијске имовине 80.000 КМ и примаци од нефинансијске имовине 186.000 КМ. Буџетски издаци су за шест одсто мањи од плана буџета за 2012. годину, а односе се на расходе у износу од 9.425.600 КМ, (које  чине текући расходи 7.665.700 КМ, издаци за нефинансијску имовину 1.559.900 КМ и издаци за дате зајмове 200.00 КМ), затим издаци за отплату кредита  966.400 КМ и буџетска резерва 70.000 КМ.

Према  ријечима Томислава Тодоровића, начелника одјељења за привреду и финансије овако израђеним буџетм се настојало да се равномјерном потрошњом омогући извршење обавеза.

-Овако израђеним буџетом општине настојаћемо да обезбиједимо квалитетно функционисање свих потрошачких јединица које се финансирају из буџета, обезбиједимо подстицаје за запошљавање и развој привреде, затим квалитетан рад корисника грантова како организација тако и јавних установа, а обезбиједићемо и дознаке појединцима којима се прије свега желе задовољити потребе корисника социјалне заштите и наравно капитална улагања која буџету дају развојну компоненту – каже Тодоровић.

Одборници Скупштине општине усвојили су Програм капиталних инвестиција општине Мркоњић рад за период 2013 – 2017.годину. Програм је сачињен на бази приједлога инвестиционих пројеката, које су предлагали  грађани, установе и предузећа, невладине организације, мјесне заједнице и општинска управа.

-Овај Програм се предвиђа да се у наредном петогодишњем периоду у 80 пројеката уложо 18.238.000 КМ средстава. Од тога би општина требало да обезбиједи 2.361.000КМ, а остатак средстава учешћем партнерског, приватнох и јавног сектора, као и учешћем грађана, донацијама и грантовима -  рекао је Дамир Сладојевић, секретар Координационог тима за капиталне инвестиције у општини Мркоњић Град. Додајући да је у 2013.години у капиталне инвестиције планирано да се уложи 2.102.000 КМ. Од тог у изградњу и асфалтирае путева и улица 534.000 КМ,  рјешавање водоснабдијевања 200.000 КМ,  саобраћај 300.000 КМ, образовање 130.000 КМ, културу 60.000 КМ, спорт и рекреацију 100.00 КМ, екологију  250.000 КМ и у стамбене, пословне и друштввене објекте 128.000 КМ.

Одборници су једногласно увојили и приједлог Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити општине Мркоњић Град, а  када су у питању једнократне новчане помоћи. Такође једноглано су усвојене Одлуке о приступању изради Стратегије развоја општине Мркоњић Град за 2013-2018.годину, повећању основног капитала другом емисијом редовних акција, расписивању јавног огласа за закуп објеката и непокретности у својини општине Мркоњић Град, о расписивању јавног огласа за закуп објеката и непокретности у својини општине Мркоњић Град пољопривредним задругама и другим правним лицима регистрованим за обављање пољопривредне производње и регистрованим пољопривредним газдинствима, као и Одлука о стипендирању студената првог циклуса на високошколским установама у школској 2012/2013. години.

Одборници су усвојили и  Одлуке о изменама Пословника Скупштине општине и Етичког кодекса за изабране представнике општине Мркоњић Град, Одлуку о измјени Програма кориштења средстава уплаћених по основу накнада за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2012.годину, те програм рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2013. годину. Усвојене су и  Информација о предшколском васпитању и образовању, те Информације о раду основних школа на подручју општине, Гимназије и Машинске школе у школској 2011/2012.години.

Одборници су усвојили  и Рјешење о формирању Комисије за давање у закуп непокретности пољопривредним задругама на кориштење. У састав комисије именије се Томислав Тодоровић, Зорица Гламочак, Никола Ступар, Бранко Џевер и Обрадовић Владимир.

Донесена је и Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о замјени некретнина као и Рјешеља о понуди Жупић Јеле и Иличић Љубомира за продају неизграђеног грађевинског земљишта.

______________________________________________________________________

На овој последњој сједници у 2012. години Општински парламент за потпредсједника Скупштине изабрао је Сњежану Милановић, за вршиоца дужност секретара Скупштине Слободана Рајковића,  док је за замјеника начелника изабран Радомир Попадић. Усвојено је и неколико Приједлога Рјешења о именовању вршиоца дужности  начелника Одјељења у Административној служби општине. Тако је за  в.д. начелника Одјељења за привреду и финансије именован Томислав Тодоровић, Одјељења за друштвене дјелатности Војин Васић, Одјељења за просторно планирање и комуналне послове Невенка Малешевић, Одјељења за изградњу града и управљање имовином Дамира Сладојевића и Одјељења за инспекцијске послове Митра Цвијића.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

У складу са Одлуком о установљењу награда и признања општине Мркоњић Град, Одбор за награде и признања покренуо је и ницијативу за додјелу награда и признања која је прослијеђена предузећима, установама, невладиним организацијама, удружењима и другим правним субјектима. На основу пристиглих приједлога Одбор за награде и признања утврдио је, а одборници Скупштине донијели Одлуку да се награде сљедећи грађани и установе.

Повеља почасног грађанина општине Мркоњић Град додјељује се:

ДР МИЛАНУ БУДИМИРУ (постхумно) из Београда уа постигнуте резултате у области науке и умјетности на подручју општине Мркоњић Град,

ДР МИРОСЛАВУ КАРАУЛЦУ  (постхумно) из Београда за изузетна остварења о области образовања, науке и културе;

Похвала, као награда и признање Општине Мркоњић Град додјељује се ''МИГ ЕЛЕКТРО'' ДОО Мркоњић Град за изузетан допринос и постигнуте резултате у области привреде на подручју општине Мркоњић Град;

Захвалница, као награда и признање Општине Мркоњић Град додјељује се:

  • СУБАШИЋ ЖАРКУ, из Мркоњић Града за значајан допринос у организацији и обједињавању рада Удружења пензионера општине Мркоњић Град;
  • ПОПАДИЋ СИМИ (постхумно) из Мркоњић Града за значајан допринос у раду и организацији Савеза удружења бораца НОР-а;
  • ЛАЗЕНДИЋ РАДОМИРУ из Подрашнице за значајан допринос у развоју пољопривредне производње на подручју општине Мркоњић Град;
  • ВУЛИЋ МАРИЈИ из Мркоњић Града за дугогодишњи рад и постигнуте резултате у области образовања на подручју општине Мркоњић Град;
  • ДАКИЋ ЗОРКИ из Мркоњић Града за дугогодишњи рад и постигнуте резултате у области образовања на подручју општине Мркоњић Град;
  • СТУПАР ВЕСНИ из Бјелајца за допринос у развоју пољопривредне производње и сточарства на подручју општине Мркоњић Град;
  • УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА ''МЕДЉАНЦИ'' Мркоњић Град за значајан допринос у изградњи и асфалтирању локалних путева и других објеката инфраструктуре на подручју општине Мркоњић Град.

  • 28.12.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD