Општина Мркоњић Град објавила позив за продају путничког моторног возила

На основу Одлуке Скупштине општине Мркоњић Град, број: 02-022-52/13 од 30.04.2013.године, Комисија за провођење поступка јавне лицитације, о б ј а в љ у ј е ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају путничког моторног возила

1.      Објављује  се усмена јавна лицитација за продају путничког моторног возила, власништво општине Мркоњић Град, марке „HYNDAI“ TG 2,2 CRDI, регистарских ознака 143-Т-713, год. производње 2007, врста горива D-2, снага мотора 110 КW, пређени км 215.000, боја сива металик, датум истека регистрације 13.06.2013. год., возило у возном стању.

 2. Почетна продајна цијена возила је 15.000,00 КМ, трошкове преноса     власништва и остале трошкове сноси купац.

3.      Заинтересована правна и физичка  лица која желе да учествују у усменом јавном надметању дужна су на име кауције, прије почетка лицитације, уплатити износ од 10% од почетне цијене на жиро рачун општине Мркоњић Град бр. 5620990000344165 код НЛБ Развојна банка. Ако учесник лицитације, чија је понуда утврђена као најповољнија, одустане од закључивања купопродајног уговора, губи право на поврат кауције.

4.      Да би се лицитација одржала, потребно је да се пријаве најмање три лица.

5.      Купац путничког моторног возила из тачке 1., дужан је да, у року од 10 дана од дана одржане лицитације, уплати постигнути износ цијене на рачун општине Мркоњић Град, односно прије потписивања купопродајног уговора.

6.      Продаја путничког моторног возила из тачке 1, обавиће се путем усменог јавног надметања на дан 31.05.2013. године са почетком у 09,00 часова у просторијама општине Мркоњић Град - мала сала.

Уколико се из било којих разлога не обави јавно надметање, поновно јавно надметање обавиће се 03.06.2013.године, на истом мјесту, у исто вријеме.

7.      Сва обавјештења у вези са овом јавном лицитацијом могу се добити у просторијама Општине Мркоњић Град од 07-15,00 часова. (тел. 050/220-932).

                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                               Чедо Аничић

 

 

  • 22.5.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD