Одржана јавна расправа на Студију утицаја на животну средину пројекта за изградњу и рад фабрике Р-С Силикон

Одржана јавна расправа на Студију утицаја на животну средину пројекта за изградњу и рад фабрике Р-С Силикон

У Бјелајцу у Основној школи ''Бранко Ћопић'' одржана је јавна расправа на израђену Студију утицаја на животну средину пројекта за изградњу и рад фабрике за производњу силицијум метала ''Р-С Силикон''.

Поменута студије је прије одржавања јавне расправе била на јавном увиду у општини Мркоњић Град од 1.априла 2014. године, а према Закону о заштити животнре средине Студија је прослијеђена на мишљење Министарству здравља и социјалне заштите и Заводу за заштиту културно-историјског и  природног насљеђа.

Израђивач Студије је ''ИГ'' Институт за грађевинарство Бањалука.

Синиша Цукут стручни сарадник за заштиту животне средине у Институту за грађевинсрство, каже да је студија рађена у складу са Законом о заштити животне средине.

''Приликом израде студије сагледали смо читав планирани пројекат и планирану фабрику, систематизовали смо све утицаје који ће се појавити током рада фабрике и упоредили  их са граничним вриједностима наших  Закона о заштити животне средине,  те смо донијели генерални закључак какви ће ти утицаји бити за околно становништво и околну животну средину'', рекао је Цукут. Истичући  да су у склопу студије прописане и мјере контроле и мониторинг  утицаја.

Цукут је истакао да су приликом евоулације и анализе пројекта установили да су инвеститори испоштовали одређене   технологије, које су  у складу са свим најбољим расположивим техникама, а које су прописане од старне Европске комисије из ове индустријске области, што даје одређену сигурност да  ова фабрика неће имати неког значајног утицаја на животну средину и да ће бити безбједна са становишта заштите животне средине.

Технички директор италијанске компаније '' Металеге'' у чијем власништву је предузеће ''Р-С Силикон'' Освалдо Бриони, каже да се ради о новој технологији  чији је утицај на животну средину веома ограничен.

''Ради се о најбољим европским  технологијама и  о једном од најмодернијих и насавременијих постројења који постоји у Европи, а то наравно подразумијева и велику контролу испуштања штетних материја  у ваздух'', рекао је Бриони.  

Начелница општине Мркоњић Град  Дивна Аничић каже да ће инсистирати да се поштују све мјере заштите животне средине које су наведене у студији.

''Ми у општини ћемо инсистирати да се поштују све мјере заштите животне средине које су прописане  студијом, а то значи да треба благовремено да раде сви контролни органи , несумљајући да инвеститор доноси најсавременију технологију, најсавременије филтере и пречистаче, али се то опет мора мјерити и контролисати и то је оно што нас очекује у будућности и на чему ћемо инсистирати'', рекла је Аничићева .

Аничићева је истакла да је ово једна од највећих инвестиција у мркоњићкој општини, али и Републици Српској.

 ''Ова фабрика неће значити само посао за нових стотину радника, већ и за све оне који опслужују ову индустрију'', рекла је Аничићева.

Фабрика ''Р-С Силикон'' ће на годишњем нивоу производити 15.000 тона метал силицијума. Сировине за производњу ће се увозити са простора Балкана, Турске и Португалије, док ће дио сировине бити са домаћег тржишта. Њен комплетан производни пласман ће се извозити на западноевропско тржиште и биће намијењен потребама медицинске и фармацеутске, али и грађевинске и металске индустрије. У свијету постоје само четири фабрике ове намјене, те са пласманом производа неће бити проблема.

Укупна вриједност инвестиције износи око 30 милиона евра, за пећ која чини главни дио постројења, помоћна постројења, те за покретање производње.

_____________________________________________________________________________

Заинтересована јавност може у року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе поднијети ноциосу пројекта своје мишљење и примједбе о захтјеву и Студији утицаја на животну средину. Адреса на коју могу доставити мишљење и примједбе је: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука или на протоколу у општини Мркоњић Град.

Бесплатан увид  јавности у захтјев и студију обезбијеђен је у просторијама општине Мркоњић Град.

 

  • 24.4.2014. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD