Извјештај са шеснаесте сједнице СО Мркоњић Град

Извјештај са шеснаесте сједнице СО Мркоњић Град

Шеснаеста сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 30.априла уз присуство 21 одборника, који су на дневном реду имали 21 тачку.

Одборници су након актуелног часа једногласно усвојили Одлуку о верификацији мандата изабраног одборника Остоје Дулић у Скупштину општине Мркоњић Град, а који му је додијељен као кандидату на листи Социјалистичке партије. Претходно је одборник Социјалистичке партије Блашко Каурин поднио оставку на одборничку функцију

Одборници су Извод из записника са 15. сједнице Скупштине општине Mркоњић Град усвојили је са 15 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова.

Jедногласнo је усвојен нацрт Статута општине Мркоњић Град, као и Закључак о обезбјеђивању јавне расправе.

Пажњу одборника изазвао је Извјештај о извршењу буџета општине  за 2013.годину и Одлука о усвајању завршног рачуна буџета  за прошлу годину, који су усвојени са 17 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова. Укупна буџетска средства, коју  чине укупни приходи, примици и грантови, износе  8.869.533, што је за 5 одсто мање од планираног. Укупни расходи буџета износили су 8.699.776КМ, што је 93 одсто од укупно планираних расхода и за 21 одсто мање у односу на исти период прошле године. Остварени суфицит износи 169.757КМ, а њиме ће бити покривен дио дефицита из ранијих година.

Анализирајући укупна буџетска кретања у 2013.години Томислав Тодоровић, начел-

ник одјељења за привреду и финансије истакао је неколико чињеница које су обиљежиле њихова кретања.

''Приходовну страну буџета опредијелили су порески и непорески приходи, док су остали приходи и примици извршени у складу са планом буџета или нису имали значајнији утицај на кретање буџетских средстава. Пореске приходе буџета општине Мркоњић Град опредјељује порез по основу ПДВ-а, порез на лична примања и порез на непокретности, док остале позиције пореских прихода немају значајнији утицај на укупна средства буџета општине. Порески приходи су извршени 6 одсто мање од планираних прихода у 2013.години, а најзначајнији подбачај остварен је код индиректних пореза и пореза на непокретности, док је порез на доходак, осносно лична примања остварен на приближно планираном нивоу. Непорески приходи су извршени са 7 одсто мање од плана, што је проузроковано неостварењем прихода на неколико значајнијих позиција у оквиру ове групе прихода. Трансфери су извршени нешто више од планираних, а грантови испод плана'' рекао је Тодоровић, додајући да је све ово утицало на смањење буџетских прихода општине за 799.708 КМ у односу на планиране.

Тодоровић је истакао да се приликом трошења буџетских средстава, током извјештајног периода, настојала одржавати константна равнотежа расхода са стварно оствареним приходима.

''Овакав начин трошења буџетских средстава довео је до тога да су готово све позиције расходовне стране буџета остварене испод планираног износа. Све ове околности допринијеле су да се у 2013.години оставри буџетски суфицит у износу од 169.757 КМ'', закључио је Тодоровић

Нацрт Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту и Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевниског земљишта усвојене су једногасно, као и Одлука о измјенама и допунама Одлуке гробљима и погребној дјелатности.

Једногласно је усвојена и Одлука о одобравању средстава из буџета општине Мркоњић Град, у износу од 1.000КМ у сврху плаћања трошкова лијечења брачном пару Бориславу и Сенки Љубоја.

Такође једногласно је усвојена и Одлука о одобравању средстава у сврху плаћања трошкова школарине, којом се одобравају средства из буџета општине Мркоњић Град, у износу од 1.500КМ, кориснику Тијани Вујичић. Средства се одобравају у сврху финансирања школарине Докторских академских студија Архитектонског факултета, универзитета у Београду. Тијана је до сада у корист општине Мркоњић Град израдила, или је учествовала у изради више значајних пројеката, а без накнаде је учествовала у припреми Просторног плана за Балкану, у изради Стратегије развоја, Идејном рјешењу старачког дома у Бараћима и другим пројектима, а имајући у виду њене стручне и научне квалитете из области архитектуре, свакако се очекује њена свесрдна помоћ и у наредном периоду.

Са 16 гласова ''за'' и три ''уздржана'' гласа усвојене су Информација о стању у области културе и информисања за 2013.годину на подручју општине Мркоњић Град, као и Програм културних активности на подручју општине Мркоњић Град за 2014.годину.

Календар културних манифестација укључује манифестације које су суфинансиране и организационо подржане од стране општине Мркоњић Град, које су традиционалне, те промовишу широк спектар културних активности. У буџету општине, планирана средства за културу у 2014.години износе 90.000КМ. За традиционалне манифестације од значаја за општину као и за позоришне представе и сличне манифестације издвојиће се 80 одсто средстава, до ће се за удружења и појединце из области културе и за дио културних активности школске омладине 20 одсто средстава.

Информација о стању у области спорта са финансијским извјештајем  спортских клубова за 2013.годину усвојена је са 16 гласова ''за'' и три ''уздржана'' гласа.

Програм спортских активности на подручју општине Мркоњић Град за 2014.годину усвојен је са 16 гласова ''за'' и два ''уздржана'' гласа. Буџетом општине за 2014.годину планирана су средства за спорт у износу од 290.000КМ. Планирана је изградња дјечијег игралишта у Бјелајцу и реконструкција постојећих дјечијих игралишта.

Са 14 гласова ''за'' и три ''уздржана'' гласа усвојена је Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција  у 2013.години, којом је планирана реализација инвестиција у вриједности од 2.102.000КМ, док је укупно реализовано 782.204,78 КМ.

''И поред смањених прихода буџета као и средстава из других извора, општина је према плану капиталних инвестиција и расположивим средствима у буџету и из других извора наставила и даље да ради на развоју капиталне инфраструктуре. Реализовани су пројекти из различитих група ПКИ, као што су путеви и улице, водоснабдијевање и отпадне воде, електрификација и јавна расвјета и екологија и др., док су улагања у пројекте из области саобраћаја, образовања, културе и информисања, спорта и рекреације била нижа од планираних, због недостајућих средстава која су планирана да се повуку из екстерних извора'', рекао је Дамир Сладојевић, координатор тима за израду програма капиталних инвестиција. Додајући да су у објекте инфраструктуре из ових група последњих година вршена значајна улагања, те да су они у задовољавајућем стању.

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Мекоњић Град за 2013.годину, Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља ''Др Јован Рашковић'' Мркоњић Град за 2013.годину, као и Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Мркоњић Град за 2013.годину.

Једногласно је усвојена и Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подрчна јединица Мркоњић Град за 2013.годину.

Одборници су са 15 гласова ''за'' и три ''уздржана'' гласа усвојили Рјешење о именовању Комисије за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2014.години (Компонента:

Подршка развоју МСП и предузетништва), као и Рјешење о именовању Комисије за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2014.години (Компонента: Подршка развоју пољопривреде).

 

 

  • 1.5.2014. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD