Извјештај са седамнаесте сједнице Скупштине општине

Извјештај са седамнаесте сједнице Скупштине општине

Седамнаеста сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 6.јуна. Сједници је присуствовао 21 одборник и разматрали су 15 тачака дневног реда.

 Извод из записника са 16.сједнице  Скупштине општине Мркоњић Град одборници су усвојили са 16 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова.

Одлуку о губитку статуса добра у општој употреби одборницу су усвојили једногласно, као и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о држању регистрацији и цијепљењу домаћих животиња.

Према овој Одлуци домаће животиње (коњи, краве, свиње, овце, козе и коке) није дозвољено држати у првој и другој грађевинској зони. Надзор над провођењем ове Одлуке врши Ветеринарска инспекција и Комунална полиција. За непоштовање одрдби из ове одлуке предвиђена је новчана казна од 150 до 300 КМ.

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о раду Основног суда у Мркоњић Граду за 2013.годину, као и  Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град за 2013.годину.

Извјештај о раду и активностима ЈУ Културно-спортски центар ''Петар Кочић'' за 2013.годину одборници су усвојили са 15 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

Информација о раду ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град за 2013.годину усвојена је једногласно.

Предсједник Скупштине  општине Миленко Милекић обраћајући се одборницима истакао да је библиотека у 2013.години проглашена најбољом библиотеком.

 ''Наша Библиотека је у 2013.години проглашена најбољом библиотеком у Републици Српској и добила је највеће признање Повељу ''Ђорђе Пејановић'', а које се остварује у области библиотекарства у Републици Српској. Ова Повеља се уручује библиотекама које су оствариле запажене резултате у области библиотекарства, њеној промоцији и анимацији корисника у својој средини, развоју библиотечко- информационог система и аутоматизацији библиотечког пословања'', рекао је Милекић. Напомињићи  да библиотека посједује и два легата – легат Ђоке Стојичића са 1.507 библиотечких јединица и легат Мирослава Караулца са 837 библиотечких јединица, а који су смјештени у засебним библиотечким  просторијама

Укупан библиотечки фонд износи 29.586 библиотечких јединица.

У наредној години планирано је укључивање библиотеке у јединствен оперативни систем COBISS који представља организацијски модел повезивања библиотека у национални библиотечко-информацијски систем са узајамном каталогизацијом, библиографском-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека. Повезивањем на COBISS ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град биће уврштена у европски претраживачки модел.

Извјештај о раду Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2013.годину, као и Извјештај о остваривању права у области борачко-инвалидске заштите одборници су усвојили једногласно.

Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине  Мркоњић Град усвојена је једногласно. ''Здравствено осигурање на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске - пословница Мркоњић Град користи  19.211 осигураника. Фонд је за остваривање здравствене заштите на примарном нивоу за 2013.годину закључио Уговор са Домом здравља Мркоњић Град у износу од 1 810 258,00КМ'', рекла је шеф пословнице Олгица Ђурђевић. Додајући да трошкови лијекова за осигурана лица Мркоњић Града износе 807 455,52КМ.

Одборници су једногласно усвојили Информацију о стању у ловству у периоду мај 2013.-април 2014.године и Информацију о здравственој заштити животиња на подручју општине Мркоњић Град.

Рјешење о имановању предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Мркоњић Град одборници су усвојили са 15 гласова ''за'', 1 ''против'' и 5 ''уздржаних'' гласова, док су са 16 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова усвојена  Рјешења о именовању Управног одбора ЈЗУ Дом здравља ''Др Јован Рашковић'' Мркоњић Град и Управног одбора ЈУ Дјечији вртић ''Миља Ђукановић'' Мркоњић Град.

 

 

 

  • 9.6.2014. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD