Документарни филм "Звуци чекића једног ковача"

Видео


Документарни филм "Звуци чекића једног ковача"


21.09.2021. - Документарни филм урађен по пројекту УГ Срце Пегаза "Звуци чекића једног ковача" - Афирмација старих заната, је скромни допринос у едукацији дјеце о важности очувања старих заната и традиционалних вјештина те очувања културно-инсторијских вриједности.