00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Strateški dokumenti, programi i planovi

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 42/05, 118/05, 98/3) i člana 36. Statuta opštine Mrkonjić Grad – Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad'', broj 5/10 i 4/12) Skupština opštine Mrkonjić Grad, na 13. sjednici održanoj dana 30.12.2013.godine donijela Odluku o usvajanju Strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad za period 2014-2024.godina.

Opština Mrkonjić Grad je opština Republike Srpske koja se odlikuje  značajnim prirodnim bogatstvom kao što su poljoprivredno i šumsko zemljište, značajan vodni potencijal, nalazišta mineralnih sirovina, te prirodni uslovi koji pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma.

Održivi ekonomski razvoj uz sistematsku zaštitu životne sredine se može postići samo planskim pristupom rješavanju problema, te postavljanjem ciljeva koji neće dozvoliti dalje narušavanje kvaliteta životne sredine.  

Plan implementacije 2023-2024. godina
Plan implementacije 2022-2024. godina
Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja u 2022. godini
Strategija razvoja opštine Mrkonjić Grad za period 2024-2030.godina-Nacrt
Situaciona analiza
Stavke od 1 do 5, 5 ukupno